Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

AGC Glass Europe

Identifikavimo numeris Registre: 26640451032-87
Registracijos data: 30/01/2009 12:13:01

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 03/07/2015 16:28:54
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 03/07/2015 16:28:54
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 03/07/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

AGC Glass Europe

AGC

SA / NV

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Avenue Jean Monnet, 4
B - 1348 Louvain-la-Neuve
BELGIJA

(+32) 02 409 3002

    Teisiškai atsakingas asmuo

Jean-François Heris

President & CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Niels Schreuder

Public Affairs Manager

    Tikslai ir uždaviniai

AGC Glass Europe produces and processes flat glass for the construction industry -exterior glazing and interior decorative glass- (solar energy applications incl.) and the automotive (transportation glass incl.) industry. Based in Louvain-la-Neuve, Belgium, it is the European branch of AGC Glass, the world’s largest producer of flat glass.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Industrial policy, environment & climate policies, energy policy, Horizon2020, EU funding programmes and product standards.

Glass for Europe's Industrial Renaissance


 

Construction2020

Non

Non

Non

Non

AGC Glass Europe aims to follow the developments in EU legislation that are relevant to the flat glass industry and aims to make timely and constructive input to the different policy-making processes.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1   25%: 3

4

1,8

Within the Corporate Responsability department, the public affairs manager works full-time on EU-level issues and public relations. Together with some expert-colleagues, that dedicate a small part of their time to this kind of adcvocacy activities, we represent our company directly and indirectly through membership of national and European sector associations.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Transportas
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

AGC Glass Europe is a member of

Glass for Europe, the European association for Europe's manufacturers of building, automotive, and energy-solar glass.
www.glassforeurope.com

EMIRI - Energy Materials Industrial Research Initiative
https://emiri.eu/

ECTP - European Construction Technology Platform
http://www.ectp.org/

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ir < 199 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.