Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

AGC Glass Europe

Identifikavimo numeris Registre: 26640451032-87
Registracijos data: 09.1.30 12.13.01

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.8 16.29.47
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.13 18.33.50


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: AGC Glass Europe
Akronimas: AGC
Teisinis statusas: SA / NV
Svetainė: http://www.agc-glass.eu

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jean-François Heris
Pareigos: President & CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Niels Schreuder
Pareigos: Public Affairs Manager

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue Jean Monnet  4
B - 1348 Louvain-la-Neuve
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 02 409 3002
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Public Affairs:

Niels Schreuder
Public Affairs Manager

Phone:(+32) 02 409 30 02
Email: niels.schreuder@eu.agc.com

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: AGC Glass Europe produces and processes flat glass for the construction industry (exterior glazing and interior decorative glass), the automotive industry, the energy solar industry and for specialised industries. Based in Louvain-la-Neuve, Belgium, it is the European branch of AGC Glass, the world’s largest producer of flat glass.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1,5
Papildoma informacija: Within the Corporate Responsability department, the public affairs manager works full-time on EU-level issues and public relations. Together with some expert-colleagues, that decidate a small part of their time to this kind of adcvocacy activities, we represent our company directly and indirectly through membership of national and European sector associations.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Cornelis SCHREUDER 14.4.10 15.4.8

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


AGC Glass Europe aims to follow the developments in EU legislation that are relevant to the flat glass industry and aims to make timely and constructive input to the different policy-making processes.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Transportas
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
AGC Glass Europe is a member of Glass for Europe, the European association for Europe's manufacturers of building, automotive, and energy-solar glass.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.