Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

AGC Glass Europe

Tunnusnumber registris: 26640451032-87
Registreerimise kuupäev: 30.01.09 12:13:01

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 8.04.14 16:29:47
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 13.01.14 18:33:50


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: AGC Glass Europe
Akronüüm: AGC
Õiguslik vorm: SA / NV
Veebisait: http://www.agc-glass.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jean-François Heris
Ametikoht: President & CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Niels Schreuder
Ametikoht: Public Affairs Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 4 Avenue Jean Monnet 
B - 1348 Louvain-la-Neuve
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 02 409 3002
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Public Affairs:

Niels Schreuder
Public Affairs Manager

Phone:(+32) 02 409 30 02
Email: niels.schreuder@eu.agc.com

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: AGC Glass Europe produces and processes flat glass for the construction industry (exterior glazing and interior decorative glass), the automotive industry, the energy solar industry and for specialised industries. Based in Louvain-la-Neuve, Belgium, it is the European branch of AGC Glass, the world’s largest producer of flat glass.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1,5
Lisateave: Within the Corporate Responsability department, the public affairs manager works full-time on EU-level issues and public relations. Together with some expert-colleagues, that decidate a small part of their time to this kind of adcvocacy activities, we represent our company directly and indirectly through membership of national and European sector associations.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Cornelis SCHREUDER 10.04.14 8.04.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


AGC Glass Europe aims to follow the developments in EU legislation that are relevant to the flat glass industry and aims to make timely and constructive input to the different policy-making processes.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
AGC Glass Europe is a member of Glass for Europe, the European association for Europe's manufacturers of building, automotive, and energy-solar glass.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.