Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

AGC Glass Europe

Tunnusnumber registris: 26640451032-87
Registreerimise kuupäev: 30/01/2009 12:13:01

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 03/07/2015 16:28:54
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 03/07/2015 16:28:54
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 03/07/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

AGC Glass Europe

AGC

SA / NV

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Avenue Jean Monnet, 4
B - 1348 Louvain-la-Neuve
BELGIA

(+32) 02 409 3002

    Juriidiliselt vastutav isik

Jean-François Heris

President & CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Niels Schreuder

Public Affairs Manager

    Eesmärgid ja ülesanded

AGC Glass Europe produces and processes flat glass for the construction industry -exterior glazing and interior decorative glass- (solar energy applications incl.) and the automotive (transportation glass incl.) industry. Based in Louvain-la-Neuve, Belgium, it is the European branch of AGC Glass, the world’s largest producer of flat glass.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Industrial policy, environment & climate policies, energy policy, Horizon2020, EU funding programmes and product standards.

Glass for Europe's Industrial Renaissance


 

Construction2020

Ei

Ei

Ei

Ei

AGC Glass Europe aims to follow the developments in EU legislation that are relevant to the flat glass industry and aims to make timely and constructive input to the different policy-making processes.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1   25%: 3

4

1,8

Within the Corporate Responsability department, the public affairs manager works full-time on EU-level issues and public relations. Together with some expert-colleagues, that dedicate a small part of their time to this kind of adcvocacy activities, we represent our company directly and indirectly through membership of national and European sector associations.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Transport

    Liikmed ja liikmesus

AGC Glass Europe is a member of

Glass for Europe, the European association for Europe's manufacturers of building, automotive, and energy-solar glass.
www.glassforeurope.com

EMIRI - Energy Materials Industrial Research Initiative
https://emiri.eu/

ECTP - European Construction Technology Platform
http://www.ectp.org/

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ja < 199 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.