Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Malmö stad/City of Malmö

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 26536696337-22
Regisztráció időpontja: 2011.08.02. 12:54:19

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.07.07. 13:36:42
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.07.07. 13:36:42


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Malmö stad/City of Malmö
Rövidítés:
Jogi forma: Local authority
Honlap: http://www.malmo.se

Kategóriák

Kategória: VI - Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb közjogi és vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek
ezen belül: Helyi, regionális és önkormányzati hatóságok (országos szint alatt)

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Jan Haak
Beosztás: Head of unit

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Ola Nord
Beosztás: Head of Brussels office

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Stadshuset August Palms plats 1
Malmö 205 80
SVÉDORSZÁG
Telefonszám: (+46) 40341000
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: City of Malmö EU office
Rue du Luxembourg 3
1000 Bruxelles

Phone: 02-5141410
Fax: 02-5114311
Email: ola.nord@malmo.se

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Local authority, City of Malmö is Swedens 3rd largest city with more than 306 000 inhabitants

The city is heavily involved in European affairs.

The Mayor of Malmö is a member of CoR.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • regionális

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 5
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


The city of Malmö has access to ERDF and ESF funding in Sweden, thus runs a large number of projects locally in Sweden. Furthermoe, the city has access to INTERRET VIA Öresund, program.
The city works and uses a number of European funding opportunities such as FP7, Cultural, Environmental, Educational, Training, Social programs.
The city has adopted an energyplan and is a member of Covenant of Mayors. The city has rund Concerto and Civitas projects. Currently is receiving ELEN funding from EIB and the European Commission.
The city follows current European Politics in the CoR and the EUP (Certain committees)
The city is heaviliy involved with the implementation of EU2020 as well as the future of the European Cohesion politics.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Audiovizuális és médiapolitika
 • Belső piac
 • Belügyi
 • Egészségügy
 • Éghajlatpolitika
 • Élelmiszerbiztonság
 • Energiaügy
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Ifjúságpolitika
 • Információs társadalom
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Környezetvédelem
 • Közlekedés és szállítás
 • Kultúra
 • Kutatás és technológia
 • Oktatás
 • Regionális politika
 • Sport
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 20 000
A szervezetbe tartozó szervezetek száma:
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
 • BELGIUM
 • SVÉDORSZÁG

Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
SALAR: Swedish association of local authorities
CEMR
Eurocities
UBC
BaltMet
ICLEI
Energecite
UITP

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
Teljes költségvetés: 1 950 000 000
ebből állami finanszírozás: 1 950 000 000
- uniós forrásból:
- Beszerzés:
- Támogatások:
- nemzeti forrásból: 350 000 000
- helyi/regionális forrásból:
Direct tax : 1 600 000 000
ebből egyéb finanszírozás:
- támogatás:
- tagdíj:
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 200000  € és < 250000  €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.