Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Evropski forum - European forum

Tunnistenumero rekisterissä: 26472108041-25
Rekisteröintipäivä: 10.2.2012 12:58:16

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 29.1.2014 21:47:09
Edellinen vuotuinen päivitys: 29.1.2014 21:47:09


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Evropski forum - European forum
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: NGO
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Mica Jovanovic
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Michele Dicesare
Tehtävä organisaatiossa: Member of board

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Goce Delceva Street  8
11070 New Belgrade
SERBIA
Puhelinnumero: (+381) 112203006
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: European Forum is independent voluntary social organization, founded by citizens of Serbia in 2008, with its headquarters located in Belgrade. The main idea of creating such an institution is to work on improving cooperation between Serbian, European and other international institutions, with the purpose of defining and conducting actions and projects for development of Serbia. Therefore, Forum engages itself in providing information on European institutions and activities to its members, as well as all other interested persons. One of the core activities of the Forum is organization of educational activities such as seminars, conferences and symposiums on the subject of mechanism functioning of the European system. Additionally, one part of Forum’s operations will be focused on editorial activity, referring to publication of books, brochures and periodicals, which will promote its objectives.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja Persons accredited earlier for access to European parliament:

1. Mica Jovanovic
2. Michele Dicesare

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The main aim is to promote cooperation between Serbian, European and other institutions for conducting projects for development of Serbia.
One of the core activities is organization of educational activities such as seminars, conferences and symposiums on the subject of mechanism functioning of the European systems.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Nuoret
 • Tietoyhteiskunta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 4
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ITALIA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 10 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 10 000
- lahjoitukset ja avustukset: 6 200
- jäsenmaksut: 3 800
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.