Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Evropski forum - European forum

Tunnistenumero rekisterissä: 26472108041-25
Rekisteröintipäivä: 10/02/2012 12:58:16

Tietoja päivitetty viimeksi: 21/01/2015 10:48:05
Edellinen vuotuinen päivitys: 21/01/2015 10:48:05

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Evropski forum - European forum

NGO

    Ryhmä rekisterissä

III - Kansalaisjärjestöt

Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

    Yhteystiedot

Goce Delceva Street, 8
11070 New Belgrade
SERBIA

(+381) 112203006

(+) 

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Mica Jovanovic

President

    EU-suhteista vastaava henkilö

Michele Dicesare

Member of board

    Tavoitteet ja tehtävät

European Forum is independent voluntary social organization, founded by citizens of Serbia in 2008, with its headquarters located in Belgrade. The main idea of creating such an institution is to work on improving cooperation between Serbian, European and other international institutions, with the purpose of defining and conducting actions and projects for development of Serbia. Therefore, Forum engages itself in providing information on European institutions and activities to its members, as well as all other interested persons. One of the core activities of the Forum is organization of educational activities such as seminars, conferences and symposiums on the subject of mechanism functioning of the European system. Additionally, one part of Forum’s operations will be focused on editorial activity, referring to publication of books, brochures and periodicals, which will promote its objectives.

  • euroopanlaajuisia
  • kansallisia

    Toimet

The main aim is to promote cooperation between Serbian, European and other institutions for conducting projects for development of Serbia.
One of the core activities is organization of educational activities such as seminars, conferences and symposiums on the subject of mechanism functioning of the European systems.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

4

Persons accredited earlier for access to European parliament:

1. Mica Jovanovic
2. Michele Dicesare

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Kehitysyhteistyö
  • Koulutus
  • Kulttuuri
  • Nuoret
  • Tietoyhteiskunta

    Jäsenet ja jäsenyydet

4

  • ITALIA

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

10 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

10 000 €

6 000 €

4 000 €

< 50 000  €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.