Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Széchenyi Hitelszövetség

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 26446764575-59
Regisztráció időpontja: 2010.11.21. 20:15:59

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.10.30. 13:01:45
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.10.30. 13:01:45


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Széchenyi Hitelszövetség
Rövidítés: Hitelszövetség
Jogi forma: közhasznú egyesület
Honlap: http://www.hitelszovetseg.hu

Kategóriák

Kategória: III - Nem kormányzati szervezetek
ezen belül: Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Gyula Barabás
Beosztás: elnök

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Gyula Barabás
Beosztás: elnök

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Üllői út  200
Budapest (XIX.) 1191
MAGYARORSZÁG
Telefonszám: (+36) 306838227
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: A Széchenyi Hitelszövetség, szakmai civil szervezet. Fogyasztóvédelmi feladatok ellátása mellett tanácsadással támogatást nyújt a pénzügyi termékek megismeréséhez, a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez.

Céljaink elérése érdekében nélkülözhetetlennek tartjuk a szakmai szervezetekkel, intézményekkel való szoros együttműködést, kapcsolattartást.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos
 • európai

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 3
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


A Hitelszövetség elsősorban fogyasztóvédelmi kérdésekben ad tanácsot, vállalja tagjai részére a panaszkezelést, képviseletet fogyasztói jogviták rendezéséhez. Pénzügyi problémák esetén az egyéni helyzetre értékelhető tanácsadással igyekszik megoldást keresni, szükség esetén jogi segítséget biztosít.
A Hitelszövetség partnereként üzemeltetett Otthonteremtési Tanácsadó Iroda szakszerű segítséget nyújt az ügyfelek részére a hitelhez kapcsolódó pénzügyi kérdések megválaszolásában.Fontos szerepet vállal a nehéz helyzetbe került emberek válságkezelésében, elősegíti a krízishelyzet megoldását. Folyamatosan készülő hírlevelünkben bemutatjuk tevékenységüket, tevékenységi körüknek megfelelően tájékoztatást nyújtunk.
Együtt gondolkodó emberek közösségét építjük, ahol a kapcsolatok, a közös érdekek tiszteletben tartása mellett fejlődik, olyan környezetet teremtve, ahol az üzlet és a tisztesség nem két külön kategória.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Általános és intézményi ügyek
 • Belső piac
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Költségvetés
 • Regionális politika
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika
 • Versenypolitika

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 24
A szervezetbe tartozó szervezetek száma: 0
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
 • MAGYARORSZÁG

Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 01/2014
Teljes költségvetés: 2 000
ebből állami finanszírozás: 0
- uniós forrásból:
- Beszerzés:
- Támogatások:
- nemzeti forrásból: 0
- helyi/regionális forrásból: 0
ebből egyéb finanszírozás: 2 000
- támogatás: 1 000
- tagdíj: 1 000
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.