Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Brunswick Group LLP

Идентификационен номер в Регистъра: 26255464458-25
Дата на регистрация: 02/11/2010 17:00:37

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/04/2015 18:17:38
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/04/2015 18:17:38
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Brunswick Group LLP

LLP

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Lincoln's Inn Fields, 16
WC2A 3ED London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+44) 2074045959

Avenue des Arts 27
1040 Bruxelles
БЕЛГИЯ

(+32) 22356510

    Правно отговорно лице

Господин  Andrew Fenwick

Partner

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Philippe Blanchard

Managing Partner

    Цели и задачи

Brunswick is an international corporate communications partnership that helps businesses and other organizations address critical communications challenges. We started in London in 1987 and have grown organically into a private partnership of 23 offices around the world. Today we have around 120 Partners – senior professionals from a range of industry backgrounds – and a total staff of over 700.

We offer our clients a range of specialist capabilities – by issue, transaction, sector or audience – designed to deliver the desired outcome. Brunswick operates as a one-firm firm, offering a seamless service across international boundaries.

Brunswick in Brussels focuses on EU public and regulatory affairs, media relations and corporate reputation building. Our international and multilingual team has expertise in a broad number of areas of EU policy development and provides strategic advice and media relations for clients in sectors including financial services, energy and environmental policy, consumer industries, agriculture and food, transport, healthcare, digital & intellectual property and telecoms. Our in-house research team offers clients the opportunity to explore the opinions of key political and regulatory stakeholders and to identify trends and emerging issues impacting their business and sector. Brunswick Brussels works seamlessly with our offices in other major political centres, including London, Washington D.C., Paris, Berlin and Beijing.

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Brunswick Group follows EU policy developments for its clients across a number of policy areas, including financial services, energy, transport, infrastructure, technology, media, telecommunications, security, food, healthcare, environment, consumer goods and competition.


 

Не

Не

Не

Не

Не

Brunswick’s team focuses on communications that are critically important to our clients’ businesses:

- Regulatory affairs & government relations: lobbying for legislative impact and change; promoting corporate reputation to address regulatory and political issues
- Corporate reputation: raising the profile, protecting and enhancing corporate reputation with key audiences internally and externally.
- Crisis management: defending a company’s integrity, business practices and assets, and developing effective responses.
- Ongoing investor & media communications: gaining insight, maintaining and building understanding among investors, analysts and the media.
- Opinion research & polling: research among elite stakeholders to identify reputation drivers, issues and opportunities

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

75%: 10   50%: 5   25%: 2

17

10,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Jesper Kleingeld 11/02/2015 29/02/2016
Ana Abade Gil 19/03/2015 17/03/2016
Erard Gilles 08/04/2015 02/04/2016
Michael Feuerstein 24/07/2014 22/07/2015
Annalisa Barbagallo 18/10/2014 16/10/2015
Isaksson Mikael 11/02/2015 29/02/2016
Judith Susanne Ay 19/07/2014 17/07/2015
Linus Page Turner 19/07/2014 17/07/2015
Chiara Tomasi 21/10/2014 17/10/2015
Maeve Butler 21/10/2014 17/10/2015
Kathryn Ann Tellier 19/07/2014 17/07/2015
Martin Puchner 19/03/2015 17/03/2016
Mathilde Bonneau 11/02/2015 27/01/2016
Philippe BLANCHARD 19/07/2014 17/07/2015
John-Paul DRYDEN 17/07/2014 15/07/2015

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Търговия

    Членство

American European Community Association, Centre for European Policy Studies, British Chamber of Commerce in Belgium, American Chamber of Commerce to the EU.

    Финансови данни

03/2013  -  02/2014

>= 1 000 000 € и < 1 249 999 €

>= 1 000 000 €

 • Royal Mail Group
 • Peabody Energy
 • BT Group
 • AT&T
 • Hutchison Whampoa Ltd.
 • Nord Stream
 • Yahoo!
 • Visa Inc.
 • Suez Environment
 • Fresenius
 • Amazon
 • Bell Helicopter
 • Morpho Detection Inc.
 • RBS Group
 • Federated Investors, Inc.
 • Metsä Group
 • Bank of America
 • ICE
 • Microsoft

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.