Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

FuelsEurope

Tunnistenumero rekisterissä: 26207914726-42
Rekisteröintipäivä: 8.12.2010 18:56:07

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 6.6.2014 14:57:02
Edellinen vuotuinen päivitys: 3.12.2013 16:38:50


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: FuelsEurope
Lyhenne: FuelsEurope
Organisaation oikeudellinen muoto: Association (division of)
Internet-osoite: http://www.fuelseurope.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Chris BEDDOES
Tehtävä organisaatiossa: Director General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Francisca Melia
Tehtävä organisaatiossa: EU relations Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Boulevard du Souverain  165
1160 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 25669100
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: FuelsEurope represents the interests of Companies conducting refinery operations in the EU with the EU Institutions.

FuelsEurope aims to promote economically and environmentally sustainable refining, supply and use of petroleum products in the EU,by providing input and expert advice to the EU Institutions, Member State Governments and the wider community, thus contributing in a constructive and pro-active way to the development and implementation of EU policies and regulations.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 6
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Flore GONSOLIN 7.11.2013 5.11.2014
Christopher BEDDOES 22.11.2013 20.11.2014
Alessandro BARTELLONI 10.12.2013 6.12.2014
Jean-Pierre Debruxelles 17.7.2014 15.7.2015
Daniel Leuckx 3.9.2013 30.8.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Energy policy, Efficiency and security
Climate change and Environment
Fuel products

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 400000  € - < 450000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Annuel budget contribution from members 4.349.115

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.