Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

FuelsEurope

Identifikační číslo v rejstříku: 26207914726-42
Datum registrace: 08/12/2010 18:56:07

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 28/04/2015 16:29:54
Datum poslední roční aktualizace je: 28/04/2015 16:29:54
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 28/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

FuelsEurope

FuelsEurope

Association (division of)

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Boulevard du Souverain, 165
1160 Brussels
BELGIE

(+32) 25669100

    Osoba s právní odpovědností

pan  John Cooper

Director General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Francisca Melia

EU relations Manager

    Cíle a úkoly

FuelsEurope mission is to inform and provide expert advice to the EU institutions and other stakeholders about European Petroleum Refining and Distribution and its products in order to:
• Contribute in a constructive way to the development of technically feasible and cost effective EU policies and legislation.
• Promote an understanding amongst the EU institutions and citizens of the contribution of European Petroleum Refining and Distribution and its value chain to European economic, technological and social progress.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

1) COMPETITIVENESS
- Refining forum
- Refining fitness check
2) PRODUCTS
- Clean power for transport: Develop infrastructure in line with demand
- Biofuels and indirect land use change (ILUC)
3) CLIMATE AND ENERGY
- 2030 Climate and energy policy framework
- EU ETS
- Energy taxation
4) ENVIRONMENT AND AIR QUALITY
- Industrial emissions directive (EID)
- Air quality

Annual
- Annual review
- Statistical report (main statistics)
Ad Hoc
- Manifesto “shifting gears for a New EU Industrial Partnership” by the Alliance for a Competitive European Industry
- Call for action
- Brochure: key facts and figures about industry
- Website: Interactive educational animations
Events
- Annual conference
- EEF dinner debate
- MEP assistants' workshop on characteristics of refining activities
Media relations


 

- High Level Group on energy-intensive industries
- CARS 2020
- Commission Refining Forum

Ne

- Future Transport Fuels Expert Group

Ne

- European Energy Forum (EEF)

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 5   75%: 3   50%: 6   25%: 1

15

10,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Jean-Pierre Debruxelles 17/07/2014 15/07/2015
Christopher BEDDOES 10/12/2014 08/12/2015
Alessandro BARTELLONI 28/11/2014 26/11/2015
Francisca MELIA 11/02/2015 27/01/2016
Alexander Ioannidis 24/01/2015 22/01/2016
Flore GONSOLIN 11/02/2015 09/02/2016
Daniel Leuckx 04/09/2014 02/09/2015

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

- Alma Petroli http://www.almapetroli.com/en/
- ATPC http://www.vtti.com/terminals/atpc-belgium
- Gruppo API http://www.gruppoapi.com/
- BP http://www.bp.com/
- CEPSA http://www.cepsa.com/
- ENI http://www.eni.com/en_IT/home.html
- Essar http://www.essar.com/
- ExxonMobil http://corporate.exxonmobil.com/en/
- Galp Energia http://www.galpenergia.com/
- GUNVOR http://gunvorgroup.com/en/
- H&R http://hur.com/de/
- Hellenic Petroleum http://www.helpe.gr/error.htm
- INEOS http://www.ineos.com/
- IPLOM http://iplom.it/index.php?c=HOME&ly=3
- KOCH http://www.kochind.com/
- Q8 http://www.q8.com/Pages/q8-home.aspx
- LOTOS http://www.lotos.pl/en/
- LUKOIL http://www.lukoil.com/
- Lyondellbasell http://www.lyondellbasell.com/Home/index.htm
- MOLGROUP http://molgroup.info/en/
- MOH http://www.moh.gr/Home.aspx?a_id=10515
- Murco http://www.murco.co.uk/
- Neste Oil http://www.nesteoil.com/
- NYNAS http://www.nynas.com/
- OMV http://www.omv.com/portal/01/com
- Phillips 66 http://www.phillips66.com/
- PKN ORLEN http://www.orlen.pl/EN/Pages/default.aspx
- Preem http://www.preem.se/en/in-english
- Raffinerie Heide
http://www.klesch.com/fr/oil-refining/raffinerie-heide
- REPSOL http://www.repsol.com/es_es/
- ROMPETROL http://www.rompetrol.com/
- SARA http://www.sara-blog.fr/
- SARAS http://www.saras.it/saras/pages/home
- Shell http://www.shell.com/
- SRD http://www.srd-dunkerque.fr/
- St1 http://www.st1.eu/
- Statoil http://www.statoil.com/en/Pages/default.aspx
- TAMOIL http://www.tamoil.com/Tamoil+World/
- TOTAL http://www.total.com/fr
- TotalERG https://www.totalerg.it/
- VALERO http://www.valero.com/default.aspx
- VARO Energy http://varoenergy.com/

- American European Community Association (AECA)
http://www.aeca.org/index.html
- Alliance for a Competitive European Industry (ACEI)
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=605
- Alliance of Energy Intensive Industries (AEII)
http://www.cembureau.eu/alliance-energy-intensive-industries
- Industrial Emissions Alliance (IEA)
http://www.orgalime.org/position/industrial-emissions-alliance-iea-common-issues
- European Energy Forum (EEF)
http://www.europeanenergyforum.eu/
- Center for European Policy Studies (CEPS)
http://www.ceps.eu/
- European Policy Center (EPC)
http://www.epc.eu/
- Friends of Europe (FOE)
http://www.friendsofeurope.org/
- Archive of European Integration (AEI)http://aei.pitt.edu/

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 600 000 € a < 699 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Annuel budget contribution from members and other reserves 3.142.000 euros.
This covers the total running costs of FuelsEurope including administration, overheads, information exchange, services, communications both internal and external as well as advocacy

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.