Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

FuelsEurope

Identifikační číslo v rejstříku: 26207914726-42
Datum registrace: 08/12/2010 18:56:07

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 01/12/2014 11:34:31
Datum poslední roční aktualizace je: 01/12/2014 11:34:31

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

FuelsEurope

FuelsEurope

Association (division of)

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Boulevard du Souverain, 165
1160 Brussels
BELGIE

(+32) 25669100

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Chris BEDDOES

Director General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Francisca Melia

EU relations Manager

    Cíle a úkoly

FuelsEurope represents the interests of Companies conducting refinery operations in the EU with the EU Institutions.

FuelsEurope aims to promote economically and environmentally sustainable refining, supply and use of petroleum products in the EU,by providing input and expert advice to the EU Institutions, Member State Governments and the wider community, thus contributing in a constructive and pro-active way to the development and implementation of EU policies and regulations.

evropské

    Činnosti

Energy policy, Efficiency and security
Climate change and Environment
Fuel products

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

6

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Jean-Pierre Debruxelles 17/07/2014 15/07/2015
Christopher BEDDOES 10/12/2014 08/12/2015
Alessandro BARTELLONI 28/11/2014 26/11/2015
Alexander Ioannidis 24/01/2015 22/01/2016
Daniel Leuckx 04/09/2014 02/09/2015

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 400 000  € a < 450 000  €

0 €

0 €

Annuel budget contribution from members and other reserves 2.649.173

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.