Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Id-nummer i registret: 26103486608-47
Registreringsdag: 2011-09-08 09:33:23

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-19 10:13:40
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-19 10:13:40


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Bertelsmann SE & Co. KGaA
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Kommanditgesellschaft auf Aktien mit einer SE (Societas Europaea)
Webbplats: http://www.bertelsmann.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Thomas Rabe
Befattning: Vorstandsvorsitzender

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Irene Braam
Befattning: Head of the Brussels Liaison Office

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Carl-Bertelsmann-Strasse  270
33311 Gütersloh
TYSKLAND
Telefon: (+49) 5241 80 0
Fax: (+49) 5241 80 623 21
Andra adressuppgifter: Adresse des Verbindungsbüros in Brüssel:

Chaussée d'Etterbeek 166
B-1040 Brüssel
Belgien
Telefon: +32 2 230 44 17
Fax: +32 2 230 37 54

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Die Brüsseler Repräsentanz des internationalen Medienunternehmens Bertelsmann vertritt neben Bertelsmann auch die Unternehmensbereiche RTL Group, Penguin Random House, Gruner+Jahr sowie Arvato. Sie versteht sich als interne Consulting-Einheit, die bereits im Planungsstadium von Profit-Centern bezüglich rechtlicher und wirtschaftlicher Konsequenzen von EU-Initiativen kontaktiert wird und die Interessen des Unternehmens gegenüber den EU-Institutionen vertritt.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar: Für unsere Mitarbeiter ist es notwendig, über die aktuell in den Institutionen, insbesondere im Europäischen Parlament, diskutierten Themen informiert zu sein, um zur Beratung des Unternehmens bezüglich rechtlicher und wirtschaftlicher Konsequenzen von EU-Gesetzgebungsinitiativen beitragen zu können.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Katharina Becker 2014-08-26 2015-08-19
Marc Sundermann 2014-08-26 2015-08-20

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Digitale Agenda, Datenschutz, Urheberrecht

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
TPN (Transatlantic Policy Network), CMBA (Creative Media Business Alliance), ACT (Association of Commercial Television in Europe), IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), FAEP (European Federation of Magazine Publishers), EPC (European Publishers Council), FEDMA (European Federation of European Direct Marketing)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 200000  € och < 250000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.