Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Id-nummer i registret: 26103486608-47
Registreringsdag: 08/09/2011 09:33:23

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 23/04/2015 11:38:21
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 23/04/2015 11:38:21
Sista dag för nästa uppdatering är den: 23/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Kommanditgesellschaft auf Aktien mit einer SE (Societas Europaea)

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Carl-Bertelsmann-Strasse, 270
33311 Gütersloh
TYSKLAND

(+49) 5241 80 0

Chaussée d'Etterbeek 166
1040 Brüssel
BELGIEN

(+32) 22304417

    Juridiskt ansvarig

Thomas Rabe

Vorstandsvorsitzender

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Irene Braam

Head of the Brussels Liaison Office, Vice President Government Relatio

    Mål och uppdrag

Die Brüsseler Repräsentanz des internationalen Medienunternehmens Bertelsmann vertritt neben Bertelsmann auch die Unternehmensbereiche RTL Group, Penguin Random House, Gruner+Jahr sowie Arvato. Sie versteht sich als interne Consulting-Einheit, die bereits im Planungsstadium von Profit-Centern bezüglich rechtlicher und wirtschaftlicher Konsequenzen von EU-Initiativen kontaktiert wird und die Interessen des Unternehmens gegenüber den EU-Institutionen vertritt.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Digital Single Market Strategy
Copyright
Data Protection
Audiovisual Regulation
E-commerce
Net neutrality
Cultural policies


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 2  

2

1,5

Für unsere Mitarbeiter ist es notwendig, über die aktuell in den Institutionen, insbesondere im Europäischen Parlament, diskutierten Themen informiert zu sein, um zur Beratung des Unternehmens bezüglich rechtlicher und wirtschaftlicher Konsequenzen von EU-Gesetzgebungsinitiativen beitragen zu können.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Katharina Becker 26/08/2014 19/08/2015
Marc Sundermann 26/08/2014 20/08/2015
Jozefina Louisa Barbara Irene Braam 04/10/2014 02/10/2015

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utbildning

    Medlemskap

TPN (Transatlantic Policy Network)
CMBA (Creative Media Business Alliance)
ACT (Association of Commercial Television in Europe)
IFPI (International Federation of the Phonographic Industry)
EMMA (European Media Magazine Association)
EPC (European Publishers Council)

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € och < 299 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.