Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

ONE

Identifikačné číslo v Registri: 26098317349-65
Dátum registrácie: 6.12.2011 10:23:38

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.11.2014 8:33:09
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10.11.2014 8:33:09


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: ONE
Skratka:
Právna forma: ASBL
Internetová stránka: http://www.one.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Tamira Gunzburg
Funkcia: Brussels Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Tamira Gunzburg
Funkcia: Brussels Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue d'Idalie  9-13
1050 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 23008940
Fax: (+32) 23008949
Ďalšie kontaktné údaje: ONE is a grassroots advocacy and campaigning organization that fights extreme poverty and preventable disease, particularly in Africa, by raising public awareness and pressuring political leaders to support smart and effective policies and programs that are saving lives, helping to put kids in school and improving futures.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Backed by a movement of more than 3 million ONE members, ONE achieves change through advocacy. We hold world leaders to account for the commitments they've made to fight extreme poverty, and we campaign for better development policies, more effective aid and trade reform. We also support greater transparency and accountability to ensure policies to beat poverty are implemented effectively.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 11
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Tamira GUNZBURG 2.10.2014 30.9.2015
Gian Marco Grindatto 11.4.2014 9.4.2015
ELOISE TODD 2.10.2014 30.9.2015
Giada Cicognola 11.4.2014 9.4.2015
Thomas Debandt 9.5.2014 7.12.2014
Tess Uytterhoeven 9.5.2014 7.5.2015
EMILY WIGENS 10.10.2014 6.10.2015
Claire Fourçans 21.1.2014 17.1.2015
Maria Loukatari 2.10.2014 30.9.2015
Leander Leenders 11.4.2014 9.1.2015
Veronica Cesco 5.7.2014 3.1.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Work on the EU Multiannual Financial Framework, annual budgets, development policies, the EU Accounting Directive and the EU Transparency Directive, the EU Anti-Money Laundering Directive, amongst others

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • FRANCÚZSKO
 • NEMECKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

 • JUŽNÁ AFRIKA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2010 - 12/2010
Celkový rozpočet: 459 000
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 459 000
- dary:
- členské:
Foundations : 459 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 450000  € a < 500000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.