Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

ONE

Identitātes numurs Reģistrā: 26098317349-65
Reģistrācijas datums: 11.6.12 10:23:38

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.11.11 09:23:49
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.11.11 09:23:49


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: ONE
Akronīms:
Juridiskais statuss: ASBL
Tīmekļa vietne: http://www.one.org

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Eloise Todd
Amats Brussels Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Eloise Todd
Amats Brussels Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rue d'Idalie  9-13
Brussels 1050
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 23008940
Faksa numurs: (+32) 23008949
Papildu kontaktinformācija: ONE is a grassroots advocacy and campaigning organization that fights extreme poverty and preventable disease, particularly in Africa, by raising public awareness and pressuring political leaders to support smart and effective policies and programs that are saving lives, helping to put kids in school and improving futures.

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Backed by a movement of more than 3 million ONE members, ONE achieves change through advocacy. We hold world leaders to account for the commitments they've made to fight extreme poverty, and we campaign for better development policies, more effective aid and trade reform. We also support greater transparency and accountability to ensure policies to beat poverty are implemented effectively.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 6
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Tamira GUNZBURG 13.5.10 14.3.10
ELOISE TODD 13.5.10 14.3.10
Maria Loukatari 13.5.10 14.3.10
Giada Cicognola 14.11.4 15.9.4
Thomas Debandt 14.9.5 14.7.12
Tess Uytterhoeven 14.9.5 15.7.5
Claire Fourçans 14.21.1 15.17.1
Gian Marco Grindatto 14.11.4 15.9.4
Leander Leenders 14.11.4 15.9.1
Veronica Cesco 14.5.7 15.3.1

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Work on the EU Multiannual Financial Framework, the EU Accounting Directive and the EU Transparency Directive, amongst others

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Budžets
 • Drošība un ārpolitika
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodokļi
 • Tirdzniecība

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 0
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • BEĻĢIJA
 • FRANCIJA
 • VĀCIJA

 • AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
 • DIENVIDĀFRIKA
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2010 - 12/2010
Kopējais budžets: 459 000
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 459 000
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Foundations : 459 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 450000  € un < 500000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.