Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

ONE

Identifikační číslo v rejstříku: 26098317349-65
Datum registrace: 06/12/2011 10:23:38

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 23/06/2015 12:07:52
Datum poslední roční aktualizace je: 17/02/2015 16:47:05
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 17/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

ONE

ASBL

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Rue d'Idalie, 9-13
1050 Brussels
BELGIE

(+32) 23008940

    Osoba s právní odpovědností

paní  Tamira Gunzburg

Brussels Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Tamira Gunzburg

Brussels Director

    Cíle a úkoly

Backed by a movement of more than 6 million ONE members, ONE achieves change through advocacy. We hold world leaders to account for the commitments they've made to fight extreme poverty, and we campaign for better development policies, more effective aid and trade reform. We also support greater transparency and accountability to ensure policies to beat poverty are implemented effectively.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Transparency, Health, Agriculture, Energy

DATA report
AIDS report


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Work on the EU Multiannual Financial Framework, annual budgets, development policies, the EU Accounting Directive and the EU Transparency Directive, the EU Anti-Money Laundering Directive, amongst others

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 9   25%: 4

13

10

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Robin de Wouters 20/03/2015 18/09/2015
Leander Leenders 14/01/2015 12/11/2015
EMILY WIGENS 10/10/2014 06/10/2015
Tamira GUNZBURG 02/10/2014 30/09/2015
Claire Fourçans 23/01/2015 20/01/2016
Maria Loukatari 02/10/2014 30/09/2015
Casazza Elisa 11/04/2015 09/04/2016
Gaia Pisani 01/05/2015 29/10/2015
Gian Marco Grindatto 09/04/2015 07/04/2016
Giada Cicognola 15/04/2015 13/04/2016
Valentina Barbagallo 14/01/2015 12/01/2016
Marion Sharples 10/04/2015 08/11/2015
ELOISE TODD 02/10/2014 30/09/2015

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Mládež
 • Obchod
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zemědělství a rozvoj venkova

    Členství a příslušnost


 • BELGIE
 • FRANCIE
 • NĚMECKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • SPOJENÉ STÁTY

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € a < 599 999 €

727 000 €

 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

727 000 €

727 000 €


    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.