Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

ONE

Identifikační číslo v rejstříku: 26098317349-65
Datum registrace: 6.12.11 10:23:38

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.11.14 8:33:09
Datum poslední roční aktualizace je 10.11.14 8:33:09


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: ONE
Zkratka:
Právní forma ASBL
Internetové stránky: http://www.one.org

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Tamira Gunzburg
Funkce: Brussels Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Tamira Gunzburg
Funkce: Brussels Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue d'Idalie  9-13
1050 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 23008940
Číslo faxu: (+32) 23008949
Další kontaktní údaje: ONE is a grassroots advocacy and campaigning organization that fights extreme poverty and preventable disease, particularly in Africa, by raising public awareness and pressuring political leaders to support smart and effective policies and programs that are saving lives, helping to put kids in school and improving futures.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Backed by a movement of more than 3 million ONE members, ONE achieves change through advocacy. We hold world leaders to account for the commitments they've made to fight extreme poverty, and we campaign for better development policies, more effective aid and trade reform. We also support greater transparency and accountability to ensure policies to beat poverty are implemented effectively.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 11
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Tamira GUNZBURG 2.10.14 30.9.15
Gian Marco Grindatto 11.4.14 9.4.15
ELOISE TODD 2.10.14 30.9.15
Giada Cicognola 11.4.14 9.4.15
Tess Uytterhoeven 9.5.14 7.5.15
Leander Leenders 14.1.15 12.11.15
Valentina Barbagallo 14.1.15 12.1.16
EMILY WIGENS 10.10.14 6.10.15
Heleen Van Pelt 8.1.15 6.4.15
Claire Fourçans 23.1.15 20.1.16
Maria Loukatari 2.10.14 30.9.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Work on the EU Multiannual Financial Framework, annual budgets, development policies, the EU Accounting Directive and the EU Transparency Directive, the EU Anti-Money Laundering Directive, amongst others

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zemědělství a rozvoj venkova

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • FRANCIE
 • NĚMECKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 • JIŽNÍ AFRIKA
 • SPOJENÉ STÁTY
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2010 - 12/2010
Celkový rozpočet: 459 000
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 459 000
- dary:
- členské příspěvky:
Foundations : 459 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 450000  € a < 500000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.