Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

BIOTOPE

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 25993887901-30
Regisztráció időpontja: 2012.01.31. 10:16:56

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.01.20. 9:59:36
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.01.20. 9:59:36


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: BIOTOPE
Rövidítés:
Jogi forma: Société par Actions Simplifiée
Honlap: http://www.biotope.fr

Kategóriák

Kategória: I - Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók
ezen belül: Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Frédéric Melki
Beosztás: Président

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Fabien Quétier
Beosztás: Directeur d'études

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Boulevard Maréchal Foch  22
Postafiók: 58
MEZE 34140
FRANCIAORSZÁG
Telefonszám: (+33) 621 512 666
Faxszám: (+33) 467 186 538
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: La société BIOTOPE a pour objet la réalisation de tous travaux et services de graphistes et d'experts faune-flore appliqués à la communication et à l'édition, à des études, à la formation, à la conception et l'encadrement de voyages, ce qui correspond à la mise au point, la proposition, la conduite, la réalisation, la diffusion et la commercialisation de toutes prestations et produits liés à l'écologie, à la biologie, à l'environnement, à la cartographie, au paysage, à l'aménagement du territoire, à la gouvernance, aux changements climatiques, à l'énergie, au tourisme ou plus généralement aux interactions entre l'homme, l'économie et la biosphère, notamment:

- travaux d'ingénierie, d'étude, d'expertise, de conseil, de représentation spatiale, d'organisation des données, d'assistance stratégique, technique ou scientifique;
- travaux de recherche fondamentale et/ou applique, développement de nouveaux savoir-faire;
- protection (brevets), valorisation et commercialisation des produits de ces recherches et innovations;
- édition et diffusion de livres, ouvrages, bases de données, produits multimédias ou sites internet en relation;
- initiation, conception, réalisation et diffusion des outils ou des stratégies de communication afférents;
- réalisation et diffusion de banques d'images photographiques ou de données scientifiques;
- formations en ces domaines;
- assistance de conception ou de logistique à des voyages spécialisés ou des expéditions scientifiques;
- valorisation de la connaissance à travers la mise au point et la diffusion d'outils adaptés faisant éventuellement appel aux nouvelles technologies de l'information;
- de manière plus générale, la commercialisation de tout produit ou service en lien avec ces domaines d'intervention.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • regionális
 • országos
 • európai
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 3
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


No Net Loss Initiative
Biodiversity Strategy

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Környezetvédelem
 • Kutatás és technológia

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2012 - 12/2012
Az uniós intézményeknél az ügyfelek számára végzett lobbitevékenységből származó forgalom:
< 50000  €

50000 € összegnél alacsonyabb forgalmat jelentő ügyfelek.
 • aucun

A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.