Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

FEDERATION OF EUROPEAN & INTERNATIONAL ASSOCIATIONS ESTABLISHED IN BELGIUM

Identifikačné číslo v Registri: 25961565102-76
Dátum registrácie: 26.1.2011 15:38:34

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.1.2014 15:35:16
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.1.2014 15:35:16


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: FEDERATION OF EUROPEAN & INTERNATIONAL ASSOCIATIONS ESTABLISHED IN BELGIUM
Skratka: FAIB
Právna forma: asbl
Internetová stránka: http://faib.org/

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Daniel VAN ESPEN
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Danièle VRANKEN
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue Washington  40
1050 BRUSSELS
BELGICKO
Telefónne číslo: (+322) 641 11 95
Fax: (+322) 641 11 93
Ďalšie kontaktné údaje: general email: faib@faib.org

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The FAIB is the Federation of European and international associations based in Belgium. To-date its membership includes some 275 member associations based in Belgium.
It has no political objectives and no profit-making intent. Its purposes are:

1. To take and to pursue every initiative that encourages European and international associations to be established and to remain in Belgium;

2. to study, to further and to defend the interests - both moral and material - of its members, without being involved in their activities. The FAIB represents its members to third parties and defends their interests, notably to all public and private bodies;

3. To obtain, by concerted actions, official legal recognition of associations and the associative movement by Belgian, European and international authorities;

4. To help to obtain every possible measure likely to facilitate the activities of its members;

5. To assist its members in the organisation of their activities, especially by setting up joint studies, administrative and auxiliary services;

6. To keep its members informed of developments in legal and administrative spheres which affect them.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Although our main scope of activities relates to Belgian administrative and legal affairs, FAIB closely follows the developments in the European Transparency Initiative and other socio-economic matters affecting its members (the European Association initiative, public consultations on European citizenship, corporate governance, fiscal matters - VAT regulations in particular - free movement of persons, etc.).

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 25
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
FAIB has close links with organisations such as the Union of International Associations, the Maison des Associations internationales, the Fondation Roi Baudoin, ... with which it cooperates for the benefit of international not-for-profit organisations operating in Belgium.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 104 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 34 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 34 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 70 000
- dary:
- členské: 60 000
other revenues : 10 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Very limited cost related to representation to EU institutions, eg. max. 2.000€/annum.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.