Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

FAIB, FEDERATION OF EUROPEAN & INTERNATIONAL ASSOCIATIONS ESTABLISHED IN BELGIUM

Identifikačné číslo v Registri: 25961565102-76
Dátum registrácie: 26/01/2011 15:38:34

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 18/05/2015 16:42:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 18/05/2015 16:42:34
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 18/05/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

FAIB, FEDERATION OF EUROPEAN & INTERNATIONAL ASSOCIATIONS ESTABLISHED IN BELGIUM

FAIB

asbl

    Oddiel registrácie

VI - Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Iné verejné alebo zmiešané subjekty vytvorené na základe právnych predpisov, ktorých účelom je konať vo verejnom záujme

    Kontaktné údaje

Rue Washington, 40
1050 BRUSSELS
BELGICKO

(+322) 641 11 95

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Daniel VAN ESPEN

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Danièle VRANKEN

Secretary General

    Ciele a poslanie

The FAIB is the Federation of European and international associations based in Belgium. To-date its membership includes some 280 member associations based in Belgium.
It has no political objectives and no profit-making intent. Its purposes are:

1. To take and to pursue every initiative that encourages European and international associations to be established and to remain in Belgium;

2. to study, to further and to defend the interests - both moral and material - of its members, without being involved in their activities. The FAIB represents its members to third parties and defends their interests, notably to all public and private bodies;

3. To obtain, by concerted actions, official legal recognition of associations and the associative movement by Belgian, European and international authorities;

4. To help to obtain every possible measure likely to facilitate the activities of its members;

5. To assist its members in the organisation of their activities, especially by setting up joint studies, administrative and auxiliary services;

6. To keep its members informed of developments in legal and administrative spheres which affect them.

 • európskej
 • svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Developments in the European Transparency Register and other legislation likely to affect international associations

Presentation and updates on ETR for FAIB members.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Although our main scope of activities relates to Belgian administrative and legal affairs, FAIB closely follows the developments in the European Transparency Initiative and other socio-economic matters affecting its members (the European Association initiative, public consultations on European citizenship, corporate governance, fiscal matters - VAT regulations in particular - free movement of persons, etc.).

FAIB relays information /requests emanating from the ETR unit to its members and agregates their feedback (ex. recent consultation of FAIB members on the updated Registration forms II (Trade/business/professional associations), III (Non-governmental Associations) and V (Religious Communities) provided to the JTRS Secretariat on 27.11.2015.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

Developments around the ETR are followed by two voluntary workers supporting the FAIB.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

25

FULL MEMBERS ONLY : http://faib.org/members/list-of-members/faib-full-members/

 • BELGICKO

FAIB has close links with organisations such as the Union of International Associations, the Maison des Associations internationales, the Fondation Roi Baudoin, ... with which it cooperates for the benefit of international not-for-profit organisations operating in Belgium.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

110 000 €

35 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

35 000 €

75 000 €

67 000 €

8 000 €

Very limited cost related to representation to EU institutions, eg. max. 1.000€/annum.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.