Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Exelcom Public Affairs

Identifikavimo numeris Registre: 259300241-47
Registracijos data: 24/06/2008 11:31:37

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 11:50:19
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 11:50:19
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Exelcom Public Affairs

Exelcom

V.O.F.

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Van Brienenlaan, 18
Pašto dėžutė: 96884
2509 JG Den Haag
NYDERLANDAI

(+31) 703241041

    Teisiškai atsakingas asmuo

Matthijs Spits

Boardroom Consultant

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Spits Matthijs

Partner

    Tikslai ir uždaviniai

Exelcom Public Affairs & Public Relations is een internationaal georiënteerd adviesbureau, opgericht in 1992 en gevestigd in Den Haag.

Exelcom Public Affairs behartigt de politieke belangen van (internationale) opdrachtgevers en anticipeert voor haar opdrachtgevers op relevante wetgeving en besluitvorming in Den Haag en Brussel. Wij volgen en sturen het politieke en ambtelijke besluitvormingsproces van wet- en regelgeving en brengen de klant desgewenst in contact met beleidsmakers, besluitvormers en bestuurders bij overheid en parlement. Ook kunnen wij voor de klant het dossier “overnemen” en het lobbyproces zelfstandig uitvoeren. Wanneer onderwerpen, die onze klanten raken, onverwacht op de politieke agenda komen zorgen wij voor een snelle en adequate reactie.
Onze uitgebreide kennis en ervaring binnen de Haagse en Europese politiek en media staan garant voor een professionele en succesvolle aanpak.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Digitale Agenda
Media
Spoorwegen
telecom


 

Non

Non

Non

Non

Non

Exelcom is gespecialiseerd in dienstverlening aan bedrijven in de technologie, media en telecommunicatie. Dit zijn dynamische sectoren die een snelle ontwikkeling doormaken. De problematiek in deze sectoren is vaak zeer technisch en specialistisch van aard. Om in deze sectoren te kunnen opereren is gedegen inhoudelijke kennis van dossiers en de daaraan gerelateerde wetgeving een noodzaak. Exelcom heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd op dit gebied en is in staat om de zeer technische boodschappen te vertalen naar begrijpelijke standpunten.
Uiteraard zetten wij onze kennis en ervaring van het politieke proces ook in voor opdrachtgevers uit andere sectoren.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 2  

2

1

Exelcom verzorgt voor haar opdrachtgevers de contacten met beslissers bij de overheid en politiek. Bekend met alle facetten van politieke processen anticipeert Exelcom op besluitvorming en wetgeving over zaken die de opdrachtgever betreffen. Zij zorgt ervoor dat de opvattingen, argumenten en wensen van de opdrachtgever op het juiste tijdstip bij de juiste persoon worden kenbaar gemaakt, om zo het beleid in de gewenste richting bij te stellen.
Door haar jarenlange ervaring op het Binnenhof en in de Wetstraat heeft Exelcom een goede naam opgebouwd bij ambtenaren en politici. Exelcom gaat altijd zorgvuldig te werk en opereert op de achtergrond, maar is niettemin een vertrouwd gezicht. Opdrachtgevers èn beslissers kunnen ervan op aan dat de informatie die Exelcom verstrekt en ontvangt correct is en met vertrouwelijkheid wordt behandeld. Dat men deze manier van werken waardeert blijkt uit de regelmatige informatieverzoeken m.b.t. onze dossiers die Exelcom ontvangt vanuit politiek en overheid.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
  • Informacinė visuomenė
  • Komunikacija
  • Konkurencija
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Transeuropiniai tinklai
  • Transportas

    Nariai ir priklausymas organizacijoms


Beroepsvereniging voor Communicatie
Internationaal Press Centre Nieuwspoort
Association of European Journalists
Broadcast Business Club
BPV Foreign Press Asociation
Telecom Society www.TSOC.nl

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  01/2014

20 000 €

0 €

0 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.