Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Exelcom Public Affairs

Tunnusnumber registris: 259300241-47
Registreerimise kuupäev: 24.06.08 11:31:37

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 28.05.14 14:52:48
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 28.05.14 14:52:48


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Exelcom Public Affairs
Akronüüm: Exelcom
Õiguslik vorm: V.O.F.
Veebisait: http://www.exelcom.com

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Matthijs Spits
Ametikoht: Boardroom Consultant

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Spits Matthijs
Ametikoht: Partner

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 18 Van Brienenlaan 
Postkast: 96884
2509 JG Den Haag
MADALMAAD
Telefoninumber: (+31) 703241041
Faks: (+31) 703240347
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Exelcom Public Affairs & Public Relations is een internationaal georiënteerd adviesbureau, opgericht in 1992 en gevestigd in Den Haag.

Exelcom Public Affairs behartigt de politieke belangen van (internationale) opdrachtgevers en anticipeert voor haar opdrachtgevers op relevante wetgeving en besluitvorming in Den Haag en Brussel. Wij volgen en sturen het politieke en ambtelijke besluitvormingsproces van wet- en regelgeving en brengen de klant desgewenst in contact met beleidsmakers, besluitvormers en bestuurders bij overheid en parlement. Ook kunnen wij voor de klant het dossier “overnemen” en het lobbyproces zelfstandig uitvoeren. Wanneer onderwerpen, die onze klanten raken, onverwacht op de politieke agenda komen zorgen wij voor een snelle en adequate reactie.
Onze uitgebreide kennis en ervaring binnen de Haagse en Europese politiek en media staan garant voor een professionele en succesvolle aanpak.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave: Exelcom verzorgt voor haar opdrachtgevers de contacten met beslissers bij de overheid en politiek. Bekend met alle facetten van politieke processen anticipeert Exelcom op besluitvorming en wetgeving over zaken die de opdrachtgever betreffen. Zij zorgt ervoor dat de opvattingen, argumenten en wensen van de opdrachtgever op het juiste tijdstip bij de juiste persoon worden kenbaar gemaakt, om zo het beleid in de gewenste richting bij te stellen.
Door haar jarenlange ervaring op het Binnenhof en in de Wetstraat heeft Exelcom een goede naam opgebouwd bij ambtenaren en politici. Exelcom gaat altijd zorgvuldig te werk en opereert op de achtergrond, maar is niettemin een vertrouwd gezicht. Opdrachtgevers èn beslissers kunnen ervan op aan dat de informatie die Exelcom verstrekt en ontvangt correct is en met vertrouwelijkheid wordt behandeld. Dat men deze manier van werken waardeert blijkt uit de regelmatige informatieverzoeken m.b.t. onze dossiers die Exelcom ontvangt vanuit politiek en overheid.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Exelcom is gespecialiseerd in dienstverlening aan bedrijven in de technologie, media en telecommunicatie. Dit zijn dynamische sectoren die een snelle ontwikkeling doormaken. De problematiek in deze sectoren is vaak zeer technisch en specialistisch van aard. Om in deze sectoren te kunnen opereren is gedegen inhoudelijke kennis van dossiers en de daaraan gerelateerde wetgeving een noodzaak. Exelcom heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd op dit gebied en is in staat om de zeer technische boodschappen te vertalen naar begrijpelijke standpunten.
Uiteraard zetten wij onze kennis en ervaring van het politieke proces ook in voor opdrachtgevers uit andere sectoren.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Beroepsvereniging voor Communicatie
Internationaal Press Centre Nieuwspoort
Association of European Journalists
Broadcast Business Club
BPV Foreign Press Asociation

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 01/2014
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • Broadcast Partners
 • RTL
 • Radio 538

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.