Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Aalto-korkeakoulusäätiö / Aalto University

Αριθμός μητρώου: 25901146020-53
ημερομηνία της εγγραφής: 14/06/2011 09:58:37

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 01/04/2015 08:00:57
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 01/04/2015 08:00:57
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 01/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Aalto-korkeakoulusäätiö / Aalto University

AALTO

foundation

    Τμήμα εγγραφής

IV - Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ακαδημαϊκά ιδρύματα

    Στοιχεία επικοινωνίας

Otakaari, 1
Ταχυδρομική θυρίδα: 11000
FI-00076 AALTO Espoo
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

(+358) 9 47001

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Tuula Teeri

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Mari Pietikäinen

päällikkö

    Στόχοι και αποστολή

Mission

The Aalto University strives to change the world through top-quality interdisciplinary research, pioneering education, surpassing traditional boundaries, and renewal. The Aalto University educates responsible, broadminded experts with a comprehensive understanding of complex subjects to act as society's visionaries.
Vision

The best connect and succeed at Aalto University, an institution internationally recognized for the impact of its science, art, and learning.
Values

* A passion for exploring boundaries.
* The freedom to be creative and critical.
* The courage to influence and excel.
* The responsibility to care, accept and inspire.
* Founded on high ethics, openness, and equality.

The increasing societal impact of universities creates both challenges and opportunities, which can be summarized as follows:

* Focusing of operations based on quality
* Making use of multidisciplinary expertise and partnerships to develop innovation know-how
* Internationalization
* Autonomy
* Professionalizing university services and exploitation of information technology

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

-----


 

Όχι

Prof. Riitta Salmelin / 2013–pres European Commission, Member of President’s Science and Technology Advisory Council (PSTAC)

Όχι

Όχι

Όχι

No actions.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

total personnel of the university

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Πολιτισμός

    Μέλη

5.000

 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

386.000.000 €

349.000.000 €

 €

21.000.000 €

Framework programmes etc.

62.000.000 €

0 €

266.000.000 €

37.000.000 €

0 €

23.000.000 €

14.000.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.