Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Peace and Life Enhancement Initiative International

Identifikačné číslo v Registri: 25900757483-58
Dátum registrácie: 19/12/2011 11:30:35

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/03/2015 21:26:15
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/03/2015 21:26:15
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Peace and Life Enhancement Initiative International

PLEII

Federal Government of Nigeria

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Awujale Street, 62
P. O. BOX: P.O.Box 1649
23437 Ijebu Ode, Ogun State
NIGÉRIA

(+234-8) 033533951

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Olugbenga Olatunji Odukoya

Executive Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Olugbenga Odukoya

Executive Director

    Ciele a poslanie

Seeing positive transformation of the people to a comfortable, active and peaceful state

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Health


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Health, Food, Human Rights, Women Empowerment and Good Governance

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 8   50%: 2   25%: 7

17

10,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Verejné zdravie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

12

United Nations Global Compact, International AIDS Society, Nigerian Network of NGO's, Civil Society working on HIV/AIDS, Nigeria, Iniquity for Equality,

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

93 309 €

80 434 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

40 217 €

40 217 €

12 875 €

1 600 €

11 275 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.