Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Peace and Life Enhancement Initiative International

Identifikačné číslo v Registri: 25900757483-58
Dátum registrácie: 19.12.2011 11:30:35

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 22.11.2013 10:58:14
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 22.11.2013 10:58:14


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Peace and Life Enhancement Initiative International
Skratka: PLEII
Právna forma: Public Law
Internetová stránka: http://www.pleii.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Olugbenga Olatunji Odukoya
Funkcia: Executive Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Olugbenga Odukoya
Funkcia: Executive Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Awujale Street  62
P. O. BOX: P.O.Box 1649
23437 Ijebu Ode, Ogun State
NIGÉRIA
Telefónne číslo: (+234-8) 033533951
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: olusesiodukoya@yahoo.com, info@pleii.org

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Seeing positive transformation of the people to a comfortable, active and peaceful state
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Health, Food, Human Rights, Women Empowerment and Good Governance

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 12
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
United Nations Global Compact, International AIDS Society, Nigerian Network of NGO's, Civil Society working on HIV/AIDS, Nigeria, Iniquity for Equality,

Finančné údaje

Účtovný rok: 10/2011 - 09/2012
Celkový rozpočet: 16 075
z toho financovanie z verejných zdrojov: 3 200
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 3 200
z iných zdrojov: 12 875
- dary: 1 600
- členské: 11 275
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.