Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Peace and Life Enhancement Initiative International

Identifikavimo numeris Registre: 25900757483-58
Registracijos data: 19/12/2011 11:30:35

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 22/11/2013 10:58:14
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 22/11/2013 10:58:14

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Peace and Life Enhancement Initiative International

PLEII

Public Law

    Registracijos kategorija

III. Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Awujale Street, 62
Pašto dėžutė: P.O.Box 1649
23437 Ijebu Ode, Ogun State
NIGERIJA

(+234-8) 033533951

(+) 

olusesiodukoya@yahoo.com, info@pleii.org

    Teisiškai atsakingas asmuo

Olugbenga Olatunji Odukoya

Executive Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Olugbenga Odukoya

Executive Director

    Tikslai ir uždaviniai

Seeing positive transformation of the people to a comfortable, active and peaceful state

pasaulinio

    Veikla

Health, Food, Human Rights, Women Empowerment and Good Governance

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Humanitarinė pagalba
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

12

United Nations Global Compact, International AIDS Society, Nigerian Network of NGO's, Civil Society working on HIV/AIDS, Nigeria, Iniquity for Equality,

    Finansiniai duomenys

10/2011  -  09/2012

16 075 €

3 200 €

 €

 €

 €

3 200 €

12 875 €

1 600 €

11 275 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.