Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Peace and Life Enhancement Initiative International

Identifikavimo numeris Registre: 25900757483-58
Registracijos data: 11.12.19 11.30.35

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.22 10.58.14
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.22 10.58.14


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Peace and Life Enhancement Initiative International
Akronimas: PLEII
Teisinis statusas: Public Law
Svetainė: http://www.pleii.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Olugbenga Olatunji Odukoya
Pareigos: Executive Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Olugbenga Odukoya
Pareigos: Executive Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Awujale Street  62
Pašto dėžutė: P.O.Box 1649
23437 Ijebu Ode, Ogun State
NIGERIJA
Telefono numeris: (+234-8) 033533951
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: olusesiodukoya@yahoo.com, info@pleii.org

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Seeing positive transformation of the people to a comfortable, active and peaceful state
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Health, Food, Human Rights, Women Empowerment and Good Governance

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Humanitarinė pagalba
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 12
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
United Nations Global Compact, International AIDS Society, Nigerian Network of NGO's, Civil Society working on HIV/AIDS, Nigeria, Iniquity for Equality,

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 10/2011 - 09/2012
Bendras biudžetas: 16 075
viešųjų lėšų dalis: 3 200
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 3 200
iš kitų finansavimo šaltinių: 12 875
- dovanotos lėšos: 1 600
- narystės mokesčiai: 11 275
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.