Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Peace and Life Enhancement Initiative International

Идентификационен номер в Регистъра: 25900757483-58
Дата на регистрация: 19/12/2011 11:30:35

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/03/2015 21:26:15
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/03/2015 21:26:15
Следваща актуализация най-късно до: 27/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Peace and Life Enhancement Initiative International

PLEII

Federal Government of Nigeria

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Awujale Street, 62
Пощенска кутия: P.O.Box 1649
23437 Ijebu Ode, Ogun State
НИГЕРИЯ

(+234-8) 033533951

    Правно отговорно лице

Господин  Olugbenga Olatunji Odukoya

Executive Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Olugbenga Odukoya

Executive Director

    Цели и задачи

Seeing positive transformation of the people to a comfortable, active and peaceful state

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Health


 

Не

Не

Не

Не

Не

Health, Food, Human Rights, Women Empowerment and Good Governance

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 8   50%: 2   25%: 7

17

10,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Обществено здраве

    Членство

12

United Nations Global Compact, International AIDS Society, Nigerian Network of NGO's, Civil Society working on HIV/AIDS, Nigeria, Iniquity for Equality,

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

93 309 €

80 434 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

40 217 €

40 217 €

12 875 €

1 600 €

11 275 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.