Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Peace and Life Enhancement Initiative International

Идентификационен номер в Регистъра: 25900757483-58
Дата на регистрация: 11-12-19 11:30:35

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-11-22 10:58:14
Последната годишна актуализация е извършена на 13-11-22 10:58:14


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Peace and Life Enhancement Initiative International
Инициали: PLEII
Правен статут: Public Law
Уебсайт: http://www.pleii.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Olugbenga Olatunji Odukoya
Длъжност: Executive Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Olugbenga Odukoya
Длъжност: Executive Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Awujale Street  62
Пощенска кутия: P.O.Box 1649
23437 Ijebu Ode, Ogun State
НИГЕРИЯ
Телефонен номер: (+234-8) 033533951
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: olusesiodukoya@yahoo.com, info@pleii.org

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Seeing positive transformation of the people to a comfortable, active and peaceful state
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Health, Food, Human Rights, Women Empowerment and Good Governance

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Действия в областта на климата
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Младеж
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 12
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
United Nations Global Compact, International AIDS Society, Nigerian Network of NGO's, Civil Society working on HIV/AIDS, Nigeria, Iniquity for Equality,

Финансови данни

Отчетна година: 10/2011 - 09/2012
Общ бюджет: 16 075
от който публични средства: 3 200
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници: 3 200
други източници: 12 875
- дарения: 1 600
- членски вноски: 11 275
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година:
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.