Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

International AntiCounterfeiting Coalition

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 25801888507-71
Data Reġistrazzjoni: 04/04/2012 22:43:12

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 26/03/2014 15:49:35
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 26/03/2014 15:49:35


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: International AntiCounterfeiting Coalition
Akronimu: IACC
Statut legali: Not-for-Profit Corporation
Websajt: http://www.iacc.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Robert Barchiesi
Kariga: President

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Travis Johnson
Kariga: VP - Legislative Affairs & Policy

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1730 M Street NW #1020
Washington 20036
L-ISTATI UNITI
Numru tat-telefon: (+1 202) 2236667
Numru tal-faks: (+1 202) 2236668
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The touchstone of the IACC's mission is to combat counterfeiting and piracy by promoting laws, regulations, directives, and relationships designed to render the theft of intellectual property undesirable and unprofitable.

The IACC serves as an umbrella organization, offering anti-counterfeiting programs designed to increase protection for patents, trademarks, copyrights, service marks, trade dress and trade secrets.

Critical to the IACC's purpose is its belief that acts of counterfeiting create severe public health and safety hazards, as well as economic harm. The IACC initiates actions and supports actions by the government and private sector that will ultimately result in increased enforcement, lead to the prosecution of intellectual property infringers, and create a strong deterrent to counterfeiters and pirates.

In an effort to create conditions under which its members' intellectual property rights are safe from illegal copying, infringement and other forms of theft, the IACC engages in substantive dialogue with governments, rights-holders, and partners from a variety of industries and sectors around the world.

In pursuing its mission, the IACC develops and conducts training for domestic and foreign law enforcement officials, submits comments on intellectual property enforcement laws and regulations in the United States and abroad and participates in regional and international programs aimed at improving intellectual property enforcement standards.

Additionally, the IACC submits comments on intellectual property and enforcement laws and regulations around the world and participates in regional and international programs aimed at improving intellectual property enforcement standards.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


TBD

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Dwana
  • Kompetizzjoni
  • Kummerċ
  • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.