Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

IBEXPERTS Ltd.

Id-nummer i registret: 25662083430-23
Registreringsdag: 2010-04-10 09:00:34

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-14 12:17:55
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-14 12:17:55


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: IBEXPERTS Ltd.
Förkortning: IBEX
Associationsform (rättslig ställning): Ltd.
Webbplats: http://www.ibexperts.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Racheli Kreisberg-Greenblatt
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Racheli Kreisberg-Greenblatt
Befattning: CEO

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: HaAlon  16A
43572 Raanana
ISRAEL
Telefon: (+972) 97411769
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The goal of IBEX is to advance health biotechnology and agriculture research and development in Europe and between Europe and its neighbouring countries.
De intressen som organisationen företräder är:
  • Nationella
  • Europeiska
  • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


IBEX has been involved in the preparation and submission of EU proposal as well as the evaluation of proposals for the EC.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Forskning och teknik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
  • IBEX

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.