Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

IBEXPERTS Ltd.

Numărul de identificare din Registru: 25662083430-23
Data înscrierii: 10.04.2010 09:00:34

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 14.03.2014 12:17:55
Data ultimei actualizări anuale: 14.03.2014 12:17:55


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: IBEXPERTS Ltd.
Acronim: IBEX
Statut juridic: Ltd.
Site internet: http://www.ibexperts.com

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Societăţi de consultanţă specializată

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnişoara  Racheli Kreisberg-Greenblatt
Funcţie: Managing Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Racheli Kreisberg-Greenblatt
Funcţie: CEO

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: HaAlon  16A
43572 Raanana
ISRAEL
Numărul de telefon: (+972) 97411769
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The goal of IBEX is to advance health biotechnology and agriculture research and development in Europe and between Europe and its neighbouring countries.
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
  • naţional
  • european
  • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


IBEX has been involved in the preparation and submission of EU proposal as well as the evaluation of proposals for the EC.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Cercetare şi tehnologie

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
< 50000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
  • IBEX

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.