Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

IBEXPERTS Ltd.

Identitātes numurs Reģistrā: 25662083430-23
Reģistrācijas datums: 10.10.4 09:00:34

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.14.3 12:17:55
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.14.3 12:17:55


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: IBEXPERTS Ltd.
Akronīms: IBEX
Juridiskais statuss: Ltd.
Tīmekļa vietne: http://www.ibexperts.com

Nodaļas

Nodaļa: I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti
un precīzāk: Profesionālie konsultāciju biroji

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Racheli Kreisberg-Greenblatt
Amats Managing Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Racheli Kreisberg-Greenblatt
Amats CEO

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: HaAlon  16A
Raanana 43572
IZRAĒLA
Tālruņa numurs: (+972) 97411769
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The goal of IBEX is to advance health biotechnology and agriculture research and development in Europe and between Europe and its neighbouring countries.
Intereses, ko pārstāv jūsu organizācija, ir:
  • valsts līmeņa
  • Eiropas līmeņa
  • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


IBEX has been involved in the preparation and submission of EU proposal as well as the evaluation of proposals for the EC.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Pētniecība un tehnoloģija

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2011 - 12/2011
Jūsu organizācijas apgrozījums saistībā ar lobēšanu ES institūcijās klientu vārdā:
< 50000  €

Klienti, kuru apgrozījums ir mazāks par 50000 €.
  • IBEX

No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.