Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

IBEXPERTS Ltd.

Identifikavimo numeris Registre: 25662083430-23
Registracijos data: 10.4.10 09.00.34

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.14 12.17.55
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.14 12.17.55


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: IBEXPERTS Ltd.
Akronimas: IBEX
Teisinis statusas: Ltd.
Svetainė: http://www.ibexperts.com

Kategorijos

Kategorija: I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai
Tiksliau: Profesionalų konsultacijų kontoros

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Racheli Kreisberg-Greenblatt
Pareigos: Managing Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Racheli Kreisberg-Greenblatt
Pareigos: CEO

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: HaAlon  16A
43572 Raanana
IZRAELIS
Telefono numeris: (+972) 97411769
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The goal of IBEX is to advance health biotechnology and agriculture research and development in Europe and between Europe and its neighbouring countries.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės
  • Europos
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


IBEX has been involved in the preparation and submission of EU proposal as well as the evaluation of proposals for the EC.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Organizacijos apyvarta, susijusi su ES institucijose jos klientų užsakymu vykdyta lobistine veikla:
< 50000  €

Klientai, kurių dalis apyvartoje yra mažesnė negu 50000 €.
  • IBEX

Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.