Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

IBEXPERTS Ltd.

Tunnusnumber registris: 25662083430-23
Registreerimise kuupäev: 10.04.10 9:00:34

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 14.03.14 12:17:55
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 14.03.14 12:17:55


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: IBEXPERTS Ltd.
Akronüüm: IBEX
Õiguslik vorm: Ltd.
Veebisait: http://www.ibexperts.com

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Racheli Kreisberg-Greenblatt
Ametikoht: Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Racheli Kreisberg-Greenblatt
Ametikoht: CEO

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 16A HaAlon 
43572 Raanana
IISRAEL
Telefoninumber: (+972) 97411769
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The goal of IBEX is to advance health biotechnology and agriculture research and development in Europe and between Europe and its neighbouring countries.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
  • riiklikud
  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


IBEX has been involved in the preparation and submission of EU proposal as well as the evaluation of proposals for the EC.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 12/2011
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
  • IBEX

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.