Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

IBEXPERTS Ltd.

Αριθμός μητρώου: 25662083430-23
ημερομηνία της εγγραφής: 10/04/2010 09:00:34

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 15/06/2015 17:08:51
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 15/06/2015 17:08:51
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 15/06/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

IBEXPERTS Ltd.

IBEX

Ltd.

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Γραφεία συμβούλων

    Στοιχεία επικοινωνίας

HaAlon, 16A
4357216 Raanana
ΙΣΡΑΗΛ

(+972)97411769

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Racheli Kreisberg-Greenblatt

Managing Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Racheli Kreisberg-Greenblatt

CEO

    Στόχοι και αποστολή

The goal of IBEX is to advance health biotechnology and agriculture research and development in Europe and between Europe and its neighbouring countries.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • παγκόσμιου επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

IBEX is involved in Horizon2020 projects


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

IBEX has been involved in the preparation and submission of EU proposal as well as the evaluation of proposals for the EC.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Έρευνα και τεχνολογία

    Μέλη

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

< 99.999 €

  • NA

0 €

NA

160.000 €

Tailor Treatment project

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.