Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg

Identitātes numurs Reģistrā: 25569741728-52
Reģistrācijas datums: 20/05/2009 13:52:04

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 06/02/2015 10:47:14
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 06/02/2015 10:47:14
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 06/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg

personne morale jouissant de la personnalité civile en vertu de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Allée Scheffer, 45
Pastkastīte: 361
Luxembourg 2013
LUKSEMBURGA

(+352) 4672721

Avenue des Nerviens, 85 / 9
Bruxelles 1040
BEĻĢIJA

(+32) 27357390

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Rosario Grasso

Bâtonnier

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Anne Jonlet

Représentante à Bruxelles

    Mērķi un uzdevumi

Aux termes de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et de la loi du 18 août 1995 sur l'assistance judiciaire, l'Ordre a pour mission de veiller à la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre, de maintenir les principes de dignité et de probité qui forment la base de la profession d'avocat, d'arrêter les règlements d'ordre intérieur déterminant les règles professionnelles en matière notamment de déontologie entre avocats et à l'égard des clients et des tiers, en matière de secret professionnel, d'honoraires et frais, d'information du public concernant les avocats et leurs activités professionnelles, de protection des intérêts des clients et des tiers, de veiller à l'observation de ces règlements, de veiller aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, d'assurer l'assistance judiciaire des personnes aux ressources insuffisantes pour assurer la défense de leurs intérêts.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

- Garanties procédurales en matière pénale (présomption d'innocence, aide judiciaire provisoire, enfants soupçonnés ou poursuivis)
- Projet de parquet européen
- Proposition de règlement sur la protection des données
- Proposition "secrets d'affaires"
- Evaluation mutuelle des professions réglementées
- Surveillance de masse


 

Toute activité qui touche à l'accès du citoyen à la justice, à l'assistance judiciaire, à la défense des intérêts du justiciable.

Toute activité qui touche aux droits et aux intérêts professionnels des avocats, à la formation et à l'accès à la profession.

Toute activité qui touche aux obligations déontologiques et de loyauté professionnelle incombant aux avocats.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 1

1

0,2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Drošība un ārpolitika
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Patērētāji
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

CCBE (Conseil des Barreaux européens)

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.