Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 25569741728-52
Regisztráció időpontja: 2009.05.20. 13:52:04

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2013.04.23. 12:11:13
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2013.04.23. 12:09:15


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg
Rövidítés:
Jogi forma: personne morale jouissant de la personnalité civile en vertu de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
Honlap: http://www.barreau.lu

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: René Diederich
Beosztás: Bâtonnier

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Anne Jonlet
Beosztás: Représentante à Bruxelles

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Allée Scheffer  45
Postafiók: 361
Luxembourg 2013
LUXEMBURG
Telefonszám: (+352) 4672721
Faxszám: (+352) 225646
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: Bureau de représentation:

Avenue des Nerviens 85 (boîte 9)
1040 Bruxelles
BELGIQUE

Tél: (+32) 2 735 73 90
Fax: (+32) 2 735 83 39

anne.jonlet@avocats.be

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Aux termes de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et de la loi du 18 août 1995 sur l'assistance judiciaire, l'Ordre a pour mission de veiller à la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre, de maintenir les principes de dignité et de probité qui forment la base de la profession d'avocat, d'arrêter les règlements d'ordre intérieur déterminant les règles professionnelles en matière notamment de déontologie entre avocats et à l'égard des clients et des tiers, en matière de secret professionnel, d'honoraires et frais, d'information du public concernant les avocats et leurs activités professionnelles, de protection des intérêts des clients et des tiers, de veiller à l'observation de ces règlements, de veiller aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, d'assurer l'assistance judiciaire des personnes aux ressources insuffisantes pour assurer la défense de leurs intérêts.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos
 • európai
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 1
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Utónév Vezetéknév Kezdő dátum Záró dátum
Anne Jonlet 2013.10.19. 2014.10.17.

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Toute activité qui touche à l'accès du citoyen à la justice, à l'assistance judiciaire, à la défense des intérêts du justiciable.

Toute activité qui touche aux droits et aux intérêts professionnels des avocats, à la formation et à l'accès à la profession.

Toute activité qui touche aux obligations déontologiques et de loyauté professionnelle incombant aux avocats.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Általános és intézményi ügyek
 • Belső piac
 • Belügyi
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Ifjúságpolitika
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Kül- és biztonságpolitika
 • Vállalkozáspolitika
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
CCBE (Conseil des Barreaux européens)

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2012 - 12/2012
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.