Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Place Lux SPRL

Identifikační číslo v rejstříku: 25565626151-56
Datum registrace: 06/07/2011 10:00:05

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 08:09:45
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 08:09:45
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Place Lux SPRL

Professional consultancies

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Avenue du Parc, 95
1310 La Hulpe
BELGIE

(+32) 483204158

    Osoba s právní odpovědností

pan  Michiel van Hulten

Owner

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Michiel van Hulten

Managing Director

    Cíle a úkoly

Place Lux SPRL provides professional advice to individuals, organisations, companies and others involved in EU decision-making and communications.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

All issues related to transparency of decision-making in the EU Institutions.

None.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

None.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1  

1

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Michiel van Hulten 11/02/2015 06/02/2016

    Oblasti zájmu

  • Obecné a institucionální záležitosti

    Členství a příslušnost

None.

None.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 25 000 € a < 49 999 €

< 99 999 €

  • VoteWatch Europe AISBL

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.