Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Place Lux SPRL

Идентификационен номер в Регистъра: 25565626151-56
Дата на регистрация: 06/07/2011 10:00:05

Информацията за този субект е била последно изменена на: 06/02/2015 08:09:45
Последната годишна актуализация е извършена на: 06/02/2015 08:09:45
Следваща актуализация най-късно до: 06/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Place Lux SPRL

Professional consultancies

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Avenue du Parc, 95
1310 La Hulpe
БЕЛГИЯ

(+32) 483204158

    Правно отговорно лице

Господин  Michiel van Hulten

Owner

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Michiel van Hulten

Managing Director

    Цели и задачи

Place Lux SPRL provides professional advice to individuals, organisations, companies and others involved in EU decision-making and communications.

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

All issues related to transparency of decision-making in the EU Institutions.

None.


 

Не

Не

Не

Не

Не

None.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1  

1

1

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Michiel VAN HULTEN 11/02/2015 06/02/2016

    Области на интерес

  • Общи и институционални въпроси

    Членство

None.

None.

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 25 000 € и < 49 999 €

< 99 999 €

  • VoteWatch Europe AISBL

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.