Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Place Lux BVBA

Идентификационен номер в Регистъра: 25565626151-56
Дата на регистрация: 11-7-6 10:00:05

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-20 20:34:50
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-20 20:34:50


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Place Lux BVBA
Инициали:
Правен статут: Professional consultancies
Уебсайт: http://www.placelux.eu

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Michiel van Hulten
Длъжност: Owner

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Michiel van Hulten
Длъжност: Managing Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue Americaine  74
1050 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 483204158
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Place Lux BVBA provides professional advice to individuals, organisations, companies and others involved in EU decision-making and communications.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


None.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Общи и институционални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
< 50000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • European Policy Centre
 • VoteWatch CIC
 • Arboreus


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 50000 € и по-малък от 100000 €.
 • VoteWatch Europe AISBL

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.