Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Knowledge Exchange (registered by the Danish Agency for Culture)

Identifikavimo numeris Registre: 25531254906-05
Registracijos data: 11.1.6 14.33.18

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.10 09.58.10
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.10 09.58.10


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Knowledge Exchange (registered by the Danish Agency for Culture)
Akronimas: KE
Teisinis statusas: Government Agency (Danish Agency for Culture)
Svetainė: http://www.knowledge-exchange.info

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Bo Öhrström
Pareigos: Member of Steering Group

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Keith Russell
Pareigos: Coordinator

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: H.C. Andersens Boulevard  2
DK-1553 Copenhagen V
DANIJA
Telefono numeris: (+45) 3373 3315
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Knowledge Exchange is a co-operative effort that supports the use and development of Information and Communications Technologies (ICT) infrastructure for higher education and research.

The Knowledge Exchange partners express a common vision based on our five national strategies: To make a layer of scholarly and scientific content openly available on the Internet.

Making this vision a reality means creating the building blocks for a European information environment that is outstanding in its support of research and higher education, bringing Europe together while extending the reach of European research and teaching around the globe.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


To ensure that research outputs and information are made as openly available as possible for the benefit of research and higher education.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Informacinė visuomenė
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 5
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • Denmark’s Electronic Research Library (0 Nariai)
 • Deutsche Forschungsgemeinschaft (0 Nariai)
 • Jisc (0 Nariai)
 • SURF (0 Nariai)
 • CSC (0 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • DANIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • NYDERLANDAI
 • SUOMIJA
 • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Members are connected to various confederations and associations, e.g.: Coalition of Open Access Repositories, SPARC Europe, LIBER, Science Europe, eIRG, PRACE

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 395 000
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 395 000
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 395 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.