Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Union of European Beverages Association

Αριθμός μητρώου: 25492952296-56
ημερομηνία της εγγραφής: 21/09/2009 15:29:39

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 25/08/2014 10:25:18
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 25/08/2014 10:25:18

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Union of European Beverages Association

UNESDA

AISBL

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rue du Trône, 14-16
1000 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 2 737 01 30

(+32) 2 737 01 39

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Sigrid Ligne

Director General

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Sigrid Ligne

UNESDA Director General

    Στόχοι και αποστολή

Unesda's primary role is to support the increased acceptance, growth and development of non-alcoholic beverages.

UNESDA was founded in 1958. The creation of the European Economic Community, and its plans to harmonise the laws affecting non-alcoholic beverages, led to the need for a special body to provide technical expertise on such legislation.The members of UNESDA are the national non-alcoholic beverages associations of the European Union and company members who conduct business in at least five EU Member States.

When required, UNESDA offers European authorities, institutions and stakeholders convenient and rapid access to a vast pool of expert industry knowledge to assist them in creating policies that are fair, forward-looking and positive - both for the future development of the industry and for the consumer.

UNESDA offers similar expertise to international organisations, such as the World Trade Organisation (WTO) and the Codex Alimentarius of the World Health Organisation, and thus encourages dialogue on a global basis.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

Unesda's primary role is to support the increased acceptance, growth and development of non-alcoholic beverages.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

3,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Helen BENSON 16/10/2014 14/10/2015
Sigrid Ligné 31/10/2014 29/10/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

Unesda is member of :

- the International Council of Beverages Associations : http://www.icba-net.org/

- the Confederation of the Food and Drink Industries in the EU : http://www.ciaa.be/asp/index.asp

- Committee of European Users of Sugar : http://www.cius.org/

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 50.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
EPACA and SEAP