Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Union of European Beverages Association

Αριθμός μητρώου: 25492952296-56
ημερομηνία της εγγραφής: 21/9/2009 3:29:39 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 25/8/2014 10:25:18 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 25/8/2014 10:25:18 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Union of European Beverages Association
Ακρωνύμιο: UNESDA
Νομικό καθεστώς: AISBL
Δικτυακός τόπος: http://www.unesda.org/

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Sigrid Ligne
Θέση: Director General

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Sigrid Ligne
Θέση: UNESDA Director General

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 14-16 Rue du Trône 
1000 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 2 737 01 30
Αριθμός φαξ: (+32) 2 737 01 39
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Unesda's primary role is to support the increased acceptance, growth and development of non-alcoholic beverages.

UNESDA was founded in 1958. The creation of the European Economic Community, and its plans to harmonise the laws affecting non-alcoholic beverages, led to the need for a special body to provide technical expertise on such legislation.The members of UNESDA are the national non-alcoholic beverages associations of the European Union and company members who conduct business in at least five EU Member States.

When required, UNESDA offers European authorities, institutions and stakeholders convenient and rapid access to a vast pool of expert industry knowledge to assist them in creating policies that are fair, forward-looking and positive - both for the future development of the industry and for the consumer.

UNESDA offers similar expertise to international organisations, such as the World Trade Organisation (WTO) and the Codex Alimentarius of the World Health Organisation, and thus encourages dialogue on a global basis.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3,5
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Helen BENSON 23/10/2013 21/10/2014
Sigrid Ligné 4/10/2013 2/10/2014

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Unesda's primary role is to support the increased acceptance, growth and development of non-alcoholic beverages.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Unesda is member of :

- the International Council of Beverages Associations : http://www.icba-net.org/

- the Confederation of the Food and Drink Industries in the EU : http://www.ciaa.be/asp/index.asp

- Committee of European Users of Sugar : http://www.cius.org/

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
EPACA and SEAP