Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesrechtsanwaltskammer

Identifikačné číslo v Registri: 25412265365-88
Dátum registrácie: 22/02/2011 15:51:38

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 17/02/2015 12:01:41
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17/02/2015 12:01:41
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 17/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Bundesrechtsanwaltskammer

BRAK

Körperschaft des öffentlichen Rechts

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Littenstrasse, 9
10179 Berlin
NEMECKO

(+49) 30 28 49 390

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Axel C. Filges

Präsident

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Heike Lörcher

Leiterin Büro Brüssel

    Ciele a poslanie

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bun-desrepublik Deutschland mit etwa 161.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Be-hörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Freizügigkeit


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Rechtssetzungsvorhaben im Bereich Justiz
Freizügigkeitsregeln für Rechtsanwälte
Verbraucherrecht

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 6  

6

6

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Heike Edda LÖRCHER-JOHNSON 13/12/2014 11/12/2015
Hanna PETERSEN 21/06/2015 18/06/2016
Doreen GÖCKE 22/11/2014 20/11/2015
Katrin GRÜNEWALD 21/06/2015 18/06/2016

    Oblasti záujmu

 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

International Bar Association (IBA)
Union Internationale des Avocats (UIA)
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
Fédération des Barreaux Européens (FBE)
Bundesverband der Freien Berufe (BfB)

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.