Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Bundesrechtsanwaltskammer

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 25412265365-88
Data rejestracji: 22/02/2011 15:51:38

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 17/02/2015 12:01:41
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 17/02/2015 12:01:41
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 17/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Bundesrechtsanwaltskammer

BRAK

Körperschaft des öffentlichen Rechts

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Littenstrasse, 9
10179 Berlin
NIEMCY

(+49) 30 28 49 390

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Axel C. Filges

Präsident

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Heike Lörcher

Leiterin Büro Brüssel

    Cele i zakres obowiązków

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bun-desrepublik Deutschland mit etwa 161.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Be-hörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Freizügigkeit


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Rechtssetzungsvorhaben im Bereich Justiz
Freizügigkeitsregeln für Rechtsanwälte
Verbraucherrecht

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 6  

6

6

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Heike Edda LÖRCHER-JOHNSON 13/12/2014 11/12/2015
Hanna PETERSEN 21/06/2015 18/06/2016
Doreen GÖCKE 22/11/2014 20/11/2015
Katrin GRÜNEWALD 21/06/2015 18/06/2016

    Obszary zainteresowania

 • edukacja
 • konkurencja
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

International Bar Association (IBA)
Union Internationale des Avocats (UIA)
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
Fédération des Barreaux Européens (FBE)
Bundesverband der Freien Berufe (BfB)

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.