Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Bundesrechtsanwaltskammer

Numer identyfikacyjny w rejestrze 25412265365-88
Data rejestracji: 11-02-22 15:51:38

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-02-10 14:33:15
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-02-10 14:33:15


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Bundesrechtsanwaltskammer
Nazwa skrócona: BRAK
Status prawny: Körperschaft des öffentlichen Rechts
Strona internetowa: http://www.brak.de

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Axel C. Filges
Pełniona funkcja: Präsident

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Heike Lörcher
Pełniona funkcja: Leiterin Büro Brüssel

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Littenstrasse  9
10179 Berlin
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 30 28 49 390
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Büro Brüssel
avenue des Nerviens 85 bte.9
1040 Brüssel

+32 2 743 86 46

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bun-desrepublik Deutschland mit etwa 161.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Be-hörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Heike Edda Lörcher-Johnson 14-12-13 15-12-11
Doreen Göcke 14-11-22 15-11-20

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Rechtssetzungsvorhaben im Bereich Justiz
Freizügigkeitsregeln für Rechtsanwälte
Verbraucherrecht

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • edukacja
 • konkurencja
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
International Bar Association (IBA)
Union Internationale des Avocats (UIA)
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
Fédération des Barreaux Européens (FBE)
Bundesverband der Freien Berufe (BfB)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 350000  €–400000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.