Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

International Council of Marine Industry Associations

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 25344966554-43
Data Reġistrazzjoni: 02/09/2011 16:29:12

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 20/08/2014 09:03:18
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 20/08/2014 09:00:12


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: International Council of Marine Industry Associations
Akronimu: ICOMIA
Statut legali: international non-profit making associations
Websajt: http://www.icomia.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  ANTHONY RICE
Kariga: Secretary General

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  ANTHONY RICE
Kariga: Secretary General

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 132 Brigade Pironlaan 
BRUSSELS B 1080
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+44) 1784223702
Numru tal-faks: (+44) 1784223705
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The aim of the association is to represent the Marine Industry Associations and to act as the voice of the global recreational marine industry. The tasks of the association are the study and collation of scientific, economic and technical matters concerning recreational and other small craft, engines, ancillary equipment, marinas and the broader aspects of ports and harbours. This includes the study of matters concerned with safety, environmental protection and technical research related to all aspects of boating. Furthermore, ICOMIA concerns itself with educating the public and the industry, exchanging information, and carrying out international studies with the object of encouraging the efficiency, technical advance and productivity of enterprises to improve the benefits afforded to customers and to promote boating worldwide. ICOMIA sets out to break down all existing and anticipated barriers to trade. ICOMIA will from time to time deal with international organisations, Governments and other bodies on behalf of the industry.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew
  • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


RCD - Recreational Craft Directive
MD - Machinery Directive
EMC - Electromagnetic Compatibility Directive


Horizon 2020 - collaborative research


IPPC - Integrated pollution prevention and control (incl. recast)

IED - Industrial Emissions Directive (inc. VOC Directive integrated in IED)

NEC - National Emissions Ceilings Directive

WFD/WEEE - Waste Framework Directive including Waste electrical and electronic equipment

Biocidal Products Directive/Regulations

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals


MSFD - Maritime Strategy Framework Directive
WFD - Water Framework Directive

European Council; regulations for timber certification
Climate Change; EU Adaptation Strategy (2009 – 2012)

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 01/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.