Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

EuroPetition

Identitātes numurs Reģistrā: 25262112753-01
Reģistrācijas datums: 09.10.12 13:09:17

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.18.11 19:02:45
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.18.11 19:02:45


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: EuroPetition
Akronīms: EuroPetition
Juridiskais statuss: non available
Tīmekļa vietne: http://www.europetition.eu

Nodaļas

Nodaļa: VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.
un precīzāk: Citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  John O'Flaherty
Amats Manager

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  John O'Flaherty
Amats Manager

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Lonsdale Road National Technology Park -
Pastkastīte: -
Limerick -
ĪRIJA
Tālruņa numurs: (+353) 61334699
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: EuroPetition is a network of experts supporting citizens who want to participate in their local, national and European democratic processes by providing an open online interactive system to discuss, agree and collaborate in the formulation of petitions, and then to obtain support and signatures from many regions and Member States to increase the impact of their petition.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 50
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


eParticipation of all EU citizens in their local, regional, national and European democratic processes, using the latest online technologies, particularly focused on ePetitioning and other similar means of active engagement.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Informācijas sabiedrība
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 8
Organizāciju dalībnieču skaits: 8
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • The National Microelectronics Applications Centre Ltd (1 Dalībnieki)
 • Public-i Group Ltd (1 Dalībnieki)
 • Edinburgh Napier University (1 Dalībnieki)
 • Bristol City Council (1 Dalībnieki)
 • Dijksman.com (1 Dalībnieki)
 • Innovation Institute for Citizens`Wellbeing (1 Dalībnieki)
 • NESTOR s.c.a.r.l. (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) (1 Dalībnieki)
 • Malmö stad (1 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • NĪDERLANDE
 • SPĀNIJA
 • ZVIEDRIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
A project of the eParticipation Preparatory Action - see http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/implementation/prep_action/index_en.htm

Finansiālie dati

Finanšu gads: 12/2011 - 11/2012
Kopējais budžets: 5 000
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 5 000
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 5 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

The EuroPetition service and network continues on a reduced budget in 2012, and beyond.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.