Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Federation of European Numismatic Trade Associations

Identifikationsnummer i registret: 25095868993-42
Registreringsdato: 14-06-12 20:26:20

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 22-05-14 20:05:26
Seneste årlige opdatering 22-05-14 20:05:26


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Federation of European Numismatic Trade Associations
Forkortelse: FENAP
Retlig form: Association
Websted: http://www.fenap.com

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Hubert Dr. Lanz
Stilling: President

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Jean-Luc van der Schueren
Stilling: Vicepresident

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Maximiliansplatz Dr. Hubert Lanz 10
80333 München
TYSKLAND
Telefonnr.: (+4989) 299070
Faxnummer: (+4989) 220762
Andre kontaktoplysninger: Brussels:
Jean-Luc van der Schueren
Rue de la Bourse 14
1000 Bruxelles

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Free market environment for collectables.
Fair taxes for the coin market.
Organisationen har interesser på:
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 4
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Öffentlich Konsultation zur EU Richtlinie 93/7/EWG zum Kulturgüterschutz

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Handel
 • Kultur
 • Skat
 • Told

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
International Numismatic Council (INC)

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 01/2014
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.