Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Društvo za varstvo okolja Bled

Identifikacijska številka v Registru: 25009417932-63
Datum registracije: 1.2.12 16:35:28

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 4.2.14 11:42:54
Datum zadnje letne spremembe: 4.2.14 11:42:54


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Društvo za varstvo okolja Bled
Kratica: DVO Bled
Pravni status: Društvo
Spletna stran: http://zavest.net

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Miroslav Kapus
Položaj: Predsednik

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Špela Kapus
Položaj: član

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Mlinska cesta  3
4260 BLED
SLOVENIJA
Telefon: (+386) 31617851
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Bled je eden pomembnejših prepoznavnih simbolov Slovenije, pa tudi Evrope, zato smo člani Društva za varstvo okolja Bled zavezani k stalnemu in aktivnemu spremljanju, opazovanju in ohranjanju narave in okolja Bleda z vsemi sredstvi.

Delovanje društva:

Društvo za varstvo okolja po statutu društva deluje na lokalni ravni.

Popis vseh rastišč invazivnih tujerodnih rastlin (ITR) v občini Bled, Gorje in del TNP

Odstranjevanje ITR v občini, predavanja na temo ITR,

Spremljanje stanja okolja na Bledu

Čistilne akcije

Predavanja na temo ekologije v knjižnici Bled, 6 predavanj na leto
Interesi organizacije so na ravni:
  • regionalni ali lokalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 3
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


invazivne tujerodne rastline, živali

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
  • Kmetijstvo in razvoj podeželja
  • Okolje
  • Raziskave in tehnologija

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 42
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
  • SLOVENIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Zveza društev za varstvo okolja, Koalicija za volovjo rebr, Plan B za Slovenijo

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 3.650
pri čemer so javna finančna sredstva:
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri: 3.650
- donacije: 3.000
- prispevki članov: 650
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.