Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Društvo za varstvo okolja Bled

Identifikacijska številka v Registru: 25009417932-63
Datum registracije: 01/02/2012 16:35:28

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 06/02/2015 11:56:34
Datum zadnje letne spremembe: 06/02/2015 11:56:34
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 06/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Društvo za varstvo okolja Bled

DVO Bled

Društvo

    Oddelek registracije

III - Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Mlinska cesta, 3
4260 BLED
SLOVENIJA

(+386) 31617851

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Miroslav Kapus

Predsednik

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Špela Kapus

član

    Cilji in naloge

Bled je eden pomembnejših prepoznavnih simbolov Slovenije, pa tudi Evrope, zato smo člani Društva za varstvo okolja Bled zavezani k stalnemu in aktivnemu spremljanju, opazovanju in ohranjanju narave in okolja Bleda z vsemi sredstvi.

Delovanje društva:

Društvo za varstvo okolja po statutu društva deluje na lokalni ravni.

Popis vseh rastišč invazivnih tujerodnih rastlin (ITR) v občini Bled, Gorje in del TNP

Odstranjevanje ITR v občini, predavanja na temo ITR,

Spremljanje stanja okolja na Bledu

Čistilne akcije

Predavanja na temo ekologije v knjižnici Bled, 6 predavanj na leto

regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Invazive tujerodne vrste, okoljsko zagovorništvo, vodenje po zavarovanih območjih, spremljanje stanja zavarovanih območij, Zero Waste

Zero Waste


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 2

2

0,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Javno zdravje
  • Kmetijstvo in razvoj podeželja
  • Mladi
  • Okolje
  • Podnebni ukrepi
  • Promet
  • Raziskave in tehnologija

    Članstvo in povezanost z mrežami

45

  • SLOVENIJA

Zveza društev za varstvo okolja, Koalicija za volovjo rebr, Plan B za Slovenijo, Zero waste

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

3.650 €

0 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

3.650 €

3.000 €

650 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.