Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Društvo za varstvo okolja Bled

Identitātes numurs Reģistrā: 25009417932-63
Reģistrācijas datums: 12.1.2 16:35:28

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.4.2 11:42:54
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.4.2 11:42:54


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Društvo za varstvo okolja Bled
Akronīms: DVO Bled
Juridiskais statuss: Društvo
Tīmekļa vietne: http://zavest.net

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Miroslav Kapus
Amats Predsednik

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Špela Kapus
Amats član

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Mlinska cesta  3
BLED 4260
SLOVĒNIJA
Tālruņa numurs: (+386) 31617851
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Bled je eden pomembnejših prepoznavnih simbolov Slovenije, pa tudi Evrope, zato smo člani Društva za varstvo okolja Bled zavezani k stalnemu in aktivnemu spremljanju, opazovanju in ohranjanju narave in okolja Bleda z vsemi sredstvi.

Delovanje društva:

Društvo za varstvo okolja po statutu društva deluje na lokalni ravni.

Popis vseh rastišč invazivnih tujerodnih rastlin (ITR) v občini Bled, Gorje in del TNP

Odstranjevanje ITR v občini, predavanja na temo ITR,

Spremljanje stanja okolja na Bledu

Čistilne akcije

Predavanja na temo ekologije v knjižnici Bled, 6 predavanj na leto
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • vietēja/reģionāla līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


invazivne tujerodne rastline, živali

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Lauksaimniecība un lauku attīstība
  • Pētniecība un tehnoloģija
  • Vide

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 42
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
  • SLOVĒNIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Zveza društev za varstvo okolja, Koalicija za volovjo rebr, Plan B za Slovenijo

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 3 650
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 3 650
- ziedojumi: 3 000
- dalībnieku iemaksas: 650
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.