Navigációs útvonal

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése
  • Kontrasztos megjelenítés
  • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Društvo za varstvo okolja Bled

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 25009417932-63
Regisztráció időpontja: 2012.02.01. 16:35:28

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.02.04. 11:42:54
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.02.04. 11:42:54


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Društvo za varstvo okolja Bled
Rövidítés: DVO Bled
Jogi forma: Društvo
Honlap: http://zavest.net

Kategóriák

Kategória: III - Nem kormányzati szervezetek
ezen belül: Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Miroslav Kapus
Beosztás: Predsednik

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Špela Kapus
Beosztás: član

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Mlinska cesta  3
BLED 4260
SZLOVÉNIA
Telefonszám: (+386) 31617851
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Bled je eden pomembnejših prepoznavnih simbolov Slovenije, pa tudi Evrope, zato smo člani Društva za varstvo okolja Bled zavezani k stalnemu in aktivnemu spremljanju, opazovanju in ohranjanju narave in okolja Bleda z vsemi sredstvi.

Delovanje društva:

Društvo za varstvo okolja po statutu društva deluje na lokalni ravni.

Popis vseh rastišč invazivnih tujerodnih rastlin (ITR) v občini Bled, Gorje in del TNP

Odstranjevanje ITR v občini, predavanja na temo ITR,

Spremljanje stanja okolja na Bledu

Čistilne akcije

Predavanja na temo ekologije v knjižnici Bled, 6 predavanj na leto
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
  • regionális

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 3
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


invazivne tujerodne rastline, živali

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
  • Környezetvédelem
  • Kutatás és technológia
  • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 42
A szervezetbe tartozó szervezetek száma:
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
  • SZLOVÉNIA

Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
Zveza društev za varstvo okolja, Koalicija za volovjo rebr, Plan B za Slovenijo

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2012 - 12/2012
Teljes költségvetés: 3 650
ebből állami finanszírozás:
- uniós forrásból:
- Beszerzés:
- Támogatások:
- nemzeti forrásból:
- helyi/regionális forrásból:
ebből egyéb finanszírozás: 3 650
- támogatás: 3 000
- tagdíj: 650
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.