Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

LIBER - Association of European Research Libraries

Numărul de identificare din Registru: 24973952940-04
Data înscrierii: 05.01.2010 10:43:52

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 11.12.2013 14:14:22
Data ultimei actualizări anuale: 11.12.2013 14:14:22


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: LIBER - Association of European Research Libraries
Acronim: LIBER
Statut juridic: Foundation
Site internet: http://www.libereurope.eu

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Paul Ayris
Funcţie: President

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Izaskun Lacunza
Funcţie: Executive Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Prins Willem-Alexanderhof  5
Cutia poştală: 90407
2509 LK The Hague
ȚĂRILE DE JOS
Numărul de telefon: (+31) 629047952
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: LIBER is the principal organisation representing research libraries in Europe. Its current membership includes 420 national and university libraries in more than 40 countries.

LIBER’s mission is to represent the interests of research libraries of Europe, their universities and researchers. LIBER promotes in particular:

- efficient information services
- access to research information, in any form whatsoever
- innovation in end-user services from research libraries in support of teaching, learning and research
- preservation of cultural heritage
- efficient and effective management in research libraries
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


- research and national libraries
- research and education
- copyright
- digitisation
- information literacy
- (Open) access to research information
- innovation in end-user services from research libraries in support of teaching, learning and research
- preservation of cultural heritage
- efficient and effective management in research libraries

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Cultură
 • Educaţie
 • Piaţă internă
 • Societate informaţională

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • CIPRU
 • CROAȚIA
 • DANEMARCA
 • ESTONIA
 • FINLANDA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • GRECIA
 • IRLANDA
 • ITALIA
 • LETONIA
 • LITUANIA
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • POLONIA
 • PORTUGALIA
 • REGATUL UNIT
 • REPUBLICA CEHĂ
 • ROMÂNIA
 • SLOVACIA
 • SLOVENIA
 • SPANIA
 • SUEDIA
 • ȚĂRILE DE JOS
 • UNGARIA

 • CANADA
 • STATELE UNITE ALE AMERICII
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 412.500
din care finanţare publică: 190.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 190.000
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 222.500
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor: 170.000
activities and sponsorship : 52.500
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.