Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

LIBER - Association of European Research Libraries

Identifikační číslo v rejstříku: 24973952940-04
Datum registrace: 5.1.10 10:43:52

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 11.12.13 14:14:22
Datum poslední roční aktualizace je 11.12.13 14:14:22


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: LIBER - Association of European Research Libraries
Zkratka: LIBER
Právní forma Foundation
Internetové stránky: http://www.libereurope.eu

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Paul Ayris
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Izaskun Lacunza
Funkce: Executive Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Prins Willem-Alexanderhof  5
Poštovní přihrádka: 90407
2509 LK The Hague
NIZOZEMSKO
Telefon: (+31) 629047952
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: LIBER is the principal organisation representing research libraries in Europe. Its current membership includes 420 national and university libraries in more than 40 countries.

LIBER’s mission is to represent the interests of research libraries of Europe, their universities and researchers. LIBER promotes in particular:

- efficient information services
- access to research information, in any form whatsoever
- innovation in end-user services from research libraries in support of teaching, learning and research
- preservation of cultural heritage
- efficient and effective management in research libraries
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


- research and national libraries
- research and education
- copyright
- digitisation
- information literacy
- (Open) access to research information
- innovation in end-user services from research libraries in support of teaching, learning and research
- preservation of cultural heritage
- efficient and effective management in research libraries

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • DÁNSKO
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUCEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŘECKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • KANADA
 • SPOJENÉ STÁTY
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 412 500
z toho veřejné financování: 190 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty: 190 000
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 222 500
- dary:
- členské příspěvky: 170 000
activities and sponsorship : 52 500
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.