Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH

Αριθμός μητρώου: 24946537011-10
ημερομηνία της εγγραφής: 25/10/2011 11:25:46 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 30/10/2014 2:07:11 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 30/10/2014 2:07:11 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH
Ακρωνύμιο: DACE
Νομικό καθεστώς: GmbH
Δικτυακός τόπος: http://www.daikin-ce.com

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Carl Lievens
Θέση: Geschäftsführer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Otto Oberhumer
Θέση: Corporate Advisor

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: F12/402 Europaring 
2345 Brunn am Gebirge
ΑΥΣΤΡΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+43) 223632557
Αριθμός φαξ: (+43) 223632557910
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Daikin ist ein marktführender, gobal agierender Hersteller von Klima-, Kälte- und Heizungssystemen. In Europa ist Daikin unangefochtener Marktführer bei Direktverdampfungs-Klimasystemen. Über 85% der in Europa vertriebenen Klima-, Kälte- und Heizungssysteme werden in europäischen Fabriken der Daikin Gruppe mit über 5.000 Beschäftigten hergestellt. Diese Werke befinden sich in Belgien, England, Tschechien und Italien.
DACE ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Daikin Europe NV, Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende. DACE betreut als Vertriebsorganisation die Länder A, AL, BG, BiH, CZ, H, HR, KS, MD, MK, MNE, RO, SK, SLO, SRB. In CZ, H, HR, RO und SK hat DACE lokale Tochtergesellschaften.
Umwelt- und Klimaschutz haben in allen Daikin Aktivitäten höchste Priorität.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
  • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


1. Revision der bestehenden F-Gas Regulierung mit Vorschlag der Kommission vom 07.11.2012, Vorschlag des EP-ENVI-Committees vom 06/2013 und Vorschlag des Council vom 09/2013.

2. ECO Design ENTR lot6

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
  • Δράση για το κλίμα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
EPEE - European Partnership for Energy and the Environment
ehpa - european heat pump association
ÖKKV - Österreichischer Klima- und Kältetechnischer Verein
WKO - Wirtschaftskammer Österreich

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 04/2013 - 03/2014
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: 10.000 €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.