Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH

Αριθμός μητρώου: 24946537011-10
ημερομηνία της εγγραφής: 25/10/2011 11:25:46

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 30/10/2014 14:07:11
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 30/10/2014 14:07:11

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH

DACE

GmbH

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Europaring, F12/402
2345 Brunn am Gebirge
ΑΥΣΤΡΙΑ

(+43) 223632557

(+43) 223632557910

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Carl Lievens

Geschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Otto Oberhumer

Corporate Advisor

    Στόχοι και αποστολή

Daikin ist ein marktführender, gobal agierender Hersteller von Klima-, Kälte- und Heizungssystemen. In Europa ist Daikin unangefochtener Marktführer bei Direktverdampfungs-Klimasystemen. Über 85% der in Europa vertriebenen Klima-, Kälte- und Heizungssysteme werden in europäischen Fabriken der Daikin Gruppe mit über 5.000 Beschäftigten hergestellt. Diese Werke befinden sich in Belgien, England, Tschechien und Italien.
DACE ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Daikin Europe NV, Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende. DACE betreut als Vertriebsorganisation die Länder A, AL, BG, BiH, CZ, H, HR, KS, MD, MK, MNE, RO, SK, SLO, SRB. In CZ, H, HR, RO und SK hat DACE lokale Tochtergesellschaften.
Umwelt- und Klimaschutz haben in allen Daikin Aktivitäten höchste Priorität.

παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

1. Revision der bestehenden F-Gas Regulierung mit Vorschlag der Kommission vom 07.11.2012, Vorschlag des EP-ENVI-Committees vom 06/2013 und Vorschlag des Council vom 09/2013.

2. ECO Design ENTR lot6

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

3

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Δράση για το κλίμα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον

    Μέλη

EPEE - European Partnership for Energy and the Environment
ehpa - european heat pump association
ÖKKV - Österreichischer Klima- und Kältetechnischer Verein
WKO - Wirtschaftskammer Österreich

    Οικονομικά στοιχεία

04/2013  -  03/2014

10.000 €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.