Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Alpagro Plastics NV

Tunnusnumber registris: 24822496373-05
Registreerimise kuupäev: 5.08.11 10:02:01

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.07.14 8:57:17
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 9.07.14 8:57:17


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Alpagro Plastics NV
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Limited
Veebisait: http://www.alpagro-plastics.be/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: André Vincke
Ametikoht: General Manager

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Carole Vincke
Ametikoht: Business Development Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1060 Europark 
3530 Houthalen
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 11 609 130
Faks: (+32) 11 525 144
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: To deliver best service and premium flexible packaging products to our customers around the world.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • piirkondlikud
  • riiklikud
  • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 30
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


nvt

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Toiduohutus

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
FedPack
VKW Limburg

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.