Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

GIANLUIGI GRILLO

Numărul de identificare din Registru: 24569337206-77
Data înscrierii: 20.11.2011 15:42:45

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 21.11.2013 08:15:48
Data ultimei actualizări anuale: 21.11.2013 08:15:48


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: GIANLUIGI GRILLO
Acronim:
Statut juridic: LAVORATORE AUTONOMO
Site internet:

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Cabinete de avocatură

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  GIANLUIGI GRILLO
Funcţie: TITOLARE

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  GIANLUIGI GRILLO
Funcţie: TITOLARE

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: SEMPIONE  176
20025 LEGNANO
ITALIA
Numărul de telefon: (+39) 0331440441
Număr de fax: (+39) 03311812110
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: TUTELA E SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA' DI AMMINISTRATORE D'IMMOBILI
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • subnaţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI AMMINISTRATORI D'IMMOBILI
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE
REGOLAMENTAZIONE DELLA PROFESSIONE

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
< 50000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • GESTIONI IMMOBILIARI GRILLO

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
AVVOCATI