Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

EURNEX Association

Numer identyfikacyjny w rejestrze 24556626973-95
Data rejestracji: 11-10-19 17:50:09

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-10-07 11:43:39
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-10-07 11:43:39


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: EURNEX Association
Nazwa skrócona:
Status prawny: Association
Strona internetowa: http://eurnex.net

Sekcje

Sekcja: IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
A dokładniej: Instytucje naukowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Wolfgang H. Steinicke
Pełniona funkcja: Directorate & Secretary General

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Wolfgang H. Steinicke
Pełniona funkcja: Directorate & Secretary General

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Hubertusallee  29
14193 Berlin
NIEMCY
Numer telefonu: (+49 30) 31997020
Numer faksu: (+49 30) 31998533
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: EURNEX Association, the European transport research provider for SME & industries
EURNEX, the EUropean rail Research Network of EXcellence, has successfully turned into a self standing legal entity by November 2007. It comprises 48 scientific institutes in the area of transport and mobility all over Europe (EU27), represented by the standing committee with W. Steinicke, M. Pereira and P. Moos. The Advisory Board to direct research consists of high level decision makers from rail sector. EURNEX is the first research cluster of excellence to underpin the European Research Area in the rail sector. Driven by operators and industries and supported by the European Commission EURNEX provides multidisciplinary R&D organised in scientific poles of excellence, pursuing
- Integration and knowledge sharing throughout EU27
- Providing local based services in the EU member states representing the summarized knowledge of the European rail research community
- Fostering innovative, practical solutions to increase competitiveness of rail transport stakeholders and overall system.
- Strategic development for the rail system of the future
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 500
Informacje uzupełniające: KEY PERSONS:

Ass. Prof. Wolfgang H. Steinicke , Secretary General of EURNEX, has a degree in physics and many years of experience in research, development, marketing, and business development in a global mobility provider. He was Vice-President DASA, Head of Concept and Study Division / Think Tank and deputy head of the Aircraft & Helicopter Division at MBB/DASA, and spent 10 years in development, manufacturing, sales, as Corporate Technical Director and board member of Buck GmbH. He was managing director and partner of GRIMM GmbH (SME) for five years, then an aerospace industry consultant and managing director of FAV Berlin. Mr Steinicke has been chairman of the Bavarian Committee for Science, Technology and Education, integrating Science, Economics and Politics for over ten years. He is also coordinator of several EU projects (NOE´s, IP´s), such EURNEX, EUDD, MODTRAIN/MODLINK and a lecturer at the TU Berlin. He was involved in industrial counter-terrorism actions in the 1980s and is a member of the International Institute for Strategic Studies IISS London. He is founder and chairman of the High Level Expert Group “Airport of the Future” with CEO´s from airports, airlines, politics (e. g. EU Commission (DG TREN)), ATC institutions and industry (e. g. EADS/Airbus, MTU and Rolls-Royce) and Secretary General of the European Research Network of Excellence EURNEX, Co-Leader EURNEX pole Strategy and Economics.

Lennart Senger studied Transport Systems and Vehicle Engineering with focus on railways at the Technical University of Berlin (TUB). He gained first experience while working at the chair of Rail Vehicles of TUB with responsibilities in project management and research. Furthermore, he worked for an international company which provides a wide range of rail consultancy services, encompassing rolling stock and railway systems engineering, plus strategic business consultancy services. He is responsible for the project management, research and the administrative management of EURNEX association, the European Rail Research Network of Excellence.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Transfer of EURNEX as an NOE project into a self-standing Association as the first research cluster of excellence to underpin the European Research Area in the transport sector with focus on rail.

OBJECTIVES:

- Integrate the fragmented European Rail research landscape
- Promote the railway contribution to sustainable transport policy
- Improve the competitiveness of the Railway sector and industry
- Providing expertise of the scientific community to SRA's / Working Groups
- Translating SRA into operational projects / joint programming
- Targeted CSA's for EC, ERRAC and other customers

Member of Lyon Declaration in December 2008 and creating a task force between the declaration signatories. This Task Force aims at working on the European Research Area concept (horizontal, governance, administrative and financial issues including instruments), committed to work together on the deepening of the ERA objectives in transport in order to adress the grand challenges and delivering some first thoughts concerning transport related research finally resulting into the DETRA project.

Key objectives of DETRA:
- Evaluate progress towards the realisation of the ERA in the transport sector.
- Identify strength, weaknesses, opportunities and threats of, and to, research in this domain and evaluate the specific barriers impeding the realisation of ERA.
- Provide a sound basis for the strengthening of the European Transport Research Alliance which will in turn strengthen ERA progress.

With EURNEX leading responsibility for strengthening research institutions and international cooperation.

Education and training of the ingenieurs and scientists of the future on demand of the industry and operational user by founding a virtuel EURNEX EURail University including specific education and training courses. (FUTURAIL / SKILLRAIL)

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • młodzież
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • sieci transeuropejskie
 • środowisko
 • transport  

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 500
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • IRLANDIA
 • LITWA
 • ŁOTWA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • SŁOWACJA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

 • ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA)
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Budżet ogólny: 200 000
w tym środki publiczne: 130 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 130 000
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 70 000
- darowizny:
- składki członkowskie: 70 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.