Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Borealis AG

Id-nummer i registret: 24298121313-54
Registreringsdag: 2009-03-06 16:31:43

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-18 15:48:15
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-07 09:08:01


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Borealis AG
Förkortning: Borealis
Associationsform (rättslig ställning): AG
Webbplats: http://www.borealisgroup.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Mark Garrett
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Eugenio Longo
Befattning: Head of EU & Sustainability Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Wagramerstrasse  17-19
1220 Vienna
ÖSTERRIKE
Telefon: (+43) 1 22 400 300
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: EU and Sustainability Affairs
Borealis AG
IZD Tower
Wagramer Strasse 17
1220 Wien
Austria
Tel. +43 (0) 1 22 400 708

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Borealis is a leading provider of chemical and innovative plastics solutions solutions that create value for society.

Focusing on the infrastructure, automotive and advanced packaging markets. Borealis also develops a base chemicals and plant nutirents business and has production facilities, innovation centres and service centres across Europe (Austria, Belgium, Finland, Germany, Italy, Sweden), in the Americas (US and Brazil) and operates together with joint-venture partnerships in the Middle East and Asia Pacific.
Working with customers in more than 170 countries around the world, Borealis is committed to the principles of Responsible Care® and to high ethical standards. (See
http://www.borealisgroup.com/about/corporate-citizenship/ethics-policy/ )
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar: Eugenio Longo
head of sustainability & EU Affairs

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Energy and climate policies / Emissions trading Scheme, Environment policy (chemicals/REACH), trade defence instruments/anti-dumping, Competition policy, M&A.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Borealis is amongst other an active member of
- PlasticsEurope - the European Association fo Plastics Manufacturers
- CEFIC - the European Chemicals Industry Council
- APPE - The Association of Petrochemicals Producers in Europe
- Fertilizers Europe - the European Fertilizers Manufacturers Association
- EMPA - the European Melamine Producers Association
- WBCSD - the World Business Council for Sustainable Development
- FROCC - European Association of Producers of Flame Retardant Olefinic Cable Compounds
- FSEU - Fire safe Europe
- EUROPEN - European Organization for Packaging and the Environment
- EUROPACABLE - The voice of the wire and cable manufacturers in Europe

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 1750000  € och < 2000000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.