Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Borealis AG

Id-nummer i registret: 24298121313-54
Registreringsdag: 06/03/2009 16:31:43

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 08/05/2015 10:28:21
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 24/02/2015 11:39:42
Sista dag för nästa uppdatering är den: 24/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Borealis AG

Borealis

AG

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Wagramerstrasse, 17-19
1220 Vienna
ÖSTERRIKE

(+43) 1 22 400 300

Industrieweg 148
3583 Beringen
BELGIEN

(+32) 475416302

    Juridiskt ansvarig

Mark Garrett

CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Eugenio Longo

Head of EU & Sustainability Affairs

    Mål och uppdrag

Borealis is a leading provider of chemical and innovative plastics solutions solutions that create value for society.

Focusing on the infrastructure, automotive and advanced packaging markets. Borealis also develops a base chemicals and plant nutirents business and has production facilities, innovation centres and service centres across Europe (Austria, Belgium, Finland, Germany, Italy, Sweden), in the Americas (US and Brazil) and operates together with joint-venture partnerships in the Middle East and Asia Pacific.
Working with customers in more than 170 countries around the world, Borealis is committed to the principles of Responsible Care® and to high ethical standards. (See
http://www.borealisgroup.com/about/corporate-citizenship/ethics-policy/ )

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

Circular Economy package
ETS
State compensation (energy)
reach - registration polymers
fertilizer legislation
trade


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Energy and climate policies / Emissions trading Scheme, Environment policy (chemicals/REACH), trade defence instruments/anti-dumping, Competition policy, M&A, circular economy, fertlizer policy

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 1   25%: 4

5

1,5

Eugenio Longo
head of sustainability & EU Affairs

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Eugenio LONGO 24/01/2015 22/01/2016

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

    Medlemskap

Borealis is amongst other an active member of
- PlasticsEurope - the European Association fo Plastics Manufacturers
- CEFIC - the European Chemicals Industry Council
- APPE - The Association of Petrochemicals Producers in Europe
- Fertilizers Europe - the European Fertilizers Manufacturers Association
- EMPA - the European Melamine Producers Association
- WBCSD - the World Business Council for Sustainable Development
- FROCC - European Association of Producers of Flame Retardant Olefinic Cable Compounds
- FSEU - Fire safe Europe
- EUROPEN - European Organization for Packaging and the Environment
- EUROPACABLE - The voice of the wire and cable manufacturers in Europe

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € och < 299 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.