Navigatsioonitee

Lisatööriistad



    Registreeritu profiil

Borealis AG

Tunnusnumber registris: 24298121313-54
Registreerimise kuupäev: 06/03/2009 16:31:43

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 08/12/2014 16:54:46
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 07/02/2014 09:08:01

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Borealis AG

Borealis

AG

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Wagramerstrasse, 17-19
1220 Vienna
AUSTRIA

(+43) 1 22 400 300

(+) 

EU and Sustainability Affairs
Borealis AG
IZD Tower
Wagramer Strasse 17
1220 Wien
Austria
Tel. +43 (0) 1 22 400 708

    Juriidiliselt vastutav isik

Mark Garrett

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Eugenio Longo

Head of EU & Sustainability Affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

Borealis is a leading provider of chemical and innovative plastics solutions solutions that create value for society.

Focusing on the infrastructure, automotive and advanced packaging markets. Borealis also develops a base chemicals and plant nutirents business and has production facilities, innovation centres and service centres across Europe (Austria, Belgium, Finland, Germany, Italy, Sweden), in the Americas (US and Brazil) and operates together with joint-venture partnerships in the Middle East and Asia Pacific.
Working with customers in more than 170 countries around the world, Borealis is committed to the principles of Responsible Care® and to high ethical standards. (See
http://www.borealisgroup.com/about/corporate-citizenship/ethics-policy/ )

ülemaailmsed

    Tegevused

Energy and climate policies / Emissions trading Scheme, Environment policy (chemicals/REACH), trade defence instruments/anti-dumping, Competition policy, M&A.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

1

Eugenio Longo
head of sustainability & EU Affairs

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Eugenio Longo 24/01/2015 22/01/2016

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Humanitaarabi
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

Borealis is amongst other an active member of
- PlasticsEurope - the European Association fo Plastics Manufacturers
- CEFIC - the European Chemicals Industry Council
- APPE - The Association of Petrochemicals Producers in Europe
- Fertilizers Europe - the European Fertilizers Manufacturers Association
- EMPA - the European Melamine Producers Association
- WBCSD - the World Business Council for Sustainable Development
- FROCC - European Association of Producers of Flame Retardant Olefinic Cable Compounds
- FSEU - Fire safe Europe
- EUROPEN - European Organization for Packaging and the Environment
- EUROPACABLE - The voice of the wire and cable manufacturers in Europe

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 350 000  € ja < 400 000  €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.