Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Borealis AG

Αριθμός μητρώου: 24298121313-54
ημερομηνία της εγγραφής: 06/03/2009 16:31:43

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 08/05/2015 10:28:21
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 24/02/2015 11:39:42
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 24/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Borealis AG

Borealis

AG

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Wagramerstrasse, 17-19
1220 Vienna
ΑΥΣΤΡΙΑ

(+43) 1 22 400 300

Industrieweg 148
3583 Beringen
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 475416302

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Mark Garrett

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Eugenio Longo

Head of EU & Sustainability Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Borealis is a leading provider of chemical and innovative plastics solutions solutions that create value for society.

Focusing on the infrastructure, automotive and advanced packaging markets. Borealis also develops a base chemicals and plant nutirents business and has production facilities, innovation centres and service centres across Europe (Austria, Belgium, Finland, Germany, Italy, Sweden), in the Americas (US and Brazil) and operates together with joint-venture partnerships in the Middle East and Asia Pacific.
Working with customers in more than 170 countries around the world, Borealis is committed to the principles of Responsible Care® and to high ethical standards. (See
http://www.borealisgroup.com/about/corporate-citizenship/ethics-policy/ )

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Circular Economy package
ETS
State compensation (energy)
reach - registration polymers
fertilizer legislation
trade


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Energy and climate policies / Emissions trading Scheme, Environment policy (chemicals/REACH), trade defence instruments/anti-dumping, Competition policy, M&A, circular economy, fertlizer policy

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1   25%: 4

5

1,5

Eugenio Longo
head of sustainability & EU Affairs

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Eugenio Longo 24/01/2015 22/01/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

Borealis is amongst other an active member of
- PlasticsEurope - the European Association fo Plastics Manufacturers
- CEFIC - the European Chemicals Industry Council
- APPE - The Association of Petrochemicals Producers in Europe
- Fertilizers Europe - the European Fertilizers Manufacturers Association
- EMPA - the European Melamine Producers Association
- WBCSD - the World Business Council for Sustainable Development
- FROCC - European Association of Producers of Flame Retardant Olefinic Cable Compounds
- FSEU - Fire safe Europe
- EUROPEN - European Organization for Packaging and the Environment
- EUROPACABLE - The voice of the wire and cable manufacturers in Europe

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 200.000 € και < 299.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.